Lucrãrile de modernizare la Muzeul Mineritului din Petrosani vor începe în cel mult douã sãptãmâni. Sãptãmâna trecutã au fost solutionate contestatiile, iar acum urmeazã a fi semnat contractul de lucrãri. Edilii sustin cã e o chestiune de câteva zile pânã când constructorul va intra în teren.
“Semnãm contractul si urmeazã în cel mai scurt timp sã înceapã lucrãrile la muzeu. Probabil în douã sãptãmâni vor începe lucrãrile la muzeu”,  a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani.
În cadrul proiectului de 4,9 milioane de lei vor fi executate mai multe lucrãri. Se va realiza un lift, dar si o platformã de acces pentru persoanele cu handicap locomotor.
“Prin proiect se urmãreste: reabilitarea clãdirii muzeului compusã din demisol, parter si pod prin executarea unor lucrãri de reparatii, interventii de consolidare si interventii structurale; accesibilizarea clãdirii pentru persoanele cu dizabilitãti locomotorii prin realizarea unei platforme – ascensor automat în zona accesului principal si construirea unui lift în interiorul clãdirii care sã asigure accesul de la demisol pânã în pod; dotarea muzeului cu instalatii, echipamente si dotãri pentru asigurarea utilitãtilor si a conditiilor de climatizare, sigurantã la foc, antiefractie; dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural; amenajarea suprafetei exterioare de teren cu alei, trotuare, spatii verzi, realizarea unei platforme betonate pentru prezentarea exponatelor exterioare si a unui spatiu tip piatetã în fata clãdirii”, aratã acelasi anunt.
Proiectul are o valoare totalã de 4.947.862,17 lei, inclusiv TVA, valoarea asistentei financiare nerambursabile fiind de 4.847.915,35 lei din care contributia Uniunii Europene – FEDR este de 4.205.682,84 lei si contributia Guvernului României este de 642.232,51 lei. Valoarea cofinantãrii beneficiarului este de 99.946,82 lei.
Monika BACIU