Tinerii au posibilitatea de a beneficia de teren gratuit pentru a-si construi case. La Petrila autoritãtile au identificat de ani de zile un astfel de teren, care însã nu a fost solicitat de nimeni. În acest sens, terenul urmeazã a fi utilizat pentru construirea unor garaje.
“Singura parcelã disponibilã la momentul actual este cea identificatã în CF 62119 Petrila, situatã în Petrila, strada Tineretului, (…). Mentionãm faptul cã parcela (…) a fost inventariatã anual, încã din anul 2015, însã pânã în prezent nu a fost solicitatã, ba mai mult a fost refuzatã de nenumãrate ori de cãtre tinerii care au avut depuse cereri la Legea nr. 15/2003”, aratã autoritãtile locale de la Petrila.
Pentru a valorifica terenul, edilii s-au gândit sã îl concesioneze în vederea construirii unor garaje.
“Analizând numeroasele cereri depuse la Primãria orasului Petrila, prin care se solicitã concesionarea unor parcele de teren în zona respectivã în vederea construirii unor garaje  si dat fiind faptul cã în prezent parcela mentionatã anterior nu are nicio utilitate, considerãm cã eliminarea parcelei din lista terenurilor care se preteazã a fi atribuite la Legea nr. 15/2003 si introducerea ei în circuitul terenurilor în vederea concesionãrii sau închirierii, ar constitui un element de maximizare a veniturilor la bugetul local si ar da utilitate unui imobil neproductiv (…)”, aratã proiectul.
Terenul la care se face referire are o suprafatã de 400 de metri pãtrati.
Monika BACIU