„Fiecare copil meritã o poveste”

„Fiecare copil meritã o poveste” este un program destinat copiilor care provin din familii defavorizate.  Programul este reglementat printr-un protocol de colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale, reprezentând o premisã a asumãrii unui set de actiuni comune, care sã faciliteze dezvoltarea de politici publice eficiente în domeniul cresterii accesului la educatie timpurie de calitate al copiilor din familii  defavorizate.
“Copilãria timpurie reprezintã cea mai importantã perioadã din viata unui om prin consecintele durabile pe care le are asupra dezvoltãrii ulterioare a acestuia. Tot ceea ce stim, credem si gândim despre copil, se reflectã în tot ceea ce facem pentru el. Povestile citite în grãdinitã sau în familie au o multime de beneficii asupra dezvoltãrii emotionale si  cognitive a copiilor prin  dezvoltarea imaginatiei, a vocabularului, a abilitãtilor de comunicare, dar si prin crearea unei legãturi armonioase cu pãrintele sau educatoarea si, nu în ultimul rând, prin dezvoltarea eticã si moralã a acestora. Povestile au, de asemenea, si un rol terapeutic: un copil care citeste va fi un adult sãnãtos mental si fizic.
Copiii împrumutã, încã din primii ani de viatã, obiceiurile regãsite în familie, astfel, dacã el îsi vede pãrintii citind constant si cu plãcere, va deveni la rândul lui un pasionat de lecturã. De  aceea, ne alãturãm cu toatã deschiderea si cu deosebit entuziasm acestui program derulat de Asociatia Ovidiu.Ro, continuând fructuoasa noastrã colaborare”, a declarat Maria Stefãnie, inspector scolar al ISJ Hunedoara. 830 de profesori hunedoreni din învãtãmântul prescolar vor beneficia de sesiuni de informare în tehnici de predare centrate pe dezvoltarea limbajului. Totodatã, a avut loc o sesiune de informare cu directorii unitãtilor scolare care au în structurã învãtãmântul prescolar din Hunedoara, pe tema importantei facilitãrii accesului la cãrti potrivite vârstei si la  lecturã pentru copiii ce provin din medii defavorizate; un training centrat pe literatie cu profesorii de învãtãmânt prescolar din mediul rural care vor beneficia de centrele de bibliotecã pentru sala de grupã, puse la dispozitie de OvidiuRo.
Cosmin BACIU