| Excelența în educație |

Centrul Județean de Excelență a prelungit perioada de înscriere a elevilor care au performanțe în diferite domenii educaționale. ”Ţinând cont de solicitările primite şi de dorinţa de a acorda şanse egale tuturor copiilor şi tinerilor capabili de performanţă, venim în întâmpinarea dumneavoastră prin prelungirea perioadei de înscriere/reînscriere a elevilor prin google forms pâna în data de 18 octombrie 2021 (inclusiv). Astfel, proba de verificare a cunoştinelor pentru elevii nou înscrişi se va desfăşura în cadrul primei ore de pregătire a disciplinei pentru care au optat”, arată Centrul Județean de Excelență. Misiunea Centrului Județean de Excelență Hunedoara, este de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile, de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal. Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, sisteme educaționale pentru instruirea diferențiată fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate. Acest fapt a contribuit decisiv la dezvoltarea durabilă și la succesul lor economic prin capacitatea de a produce resurse umane înalt calificate și motivate, cu calități inte­lectuale si morale superioare, capabile de a excela și de a înainta frontierele cunoașterii umane în știintă și cercetare. Selecția copiilor și tinerilor capabili de performanțe se face prin realizarea și utilizarea următoarelor procedee și instrumente: profiluri psihocomportamentale, desemnări făcute de profesori și/sau de grupul de prieteni, studii de caz, chestionare, teste psihologice de aptitudini școlare, indivi­-duale și colective, teste de inteligență, teste de creati-vitate, teste de aptitudini speciale, analiza activității școlare, teste de evaluare a nivelului cognitiv la disciplina la care doresc să participe la pregătire, interviuri. Pregătirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe se organizează în grupe de excelență, pe ani de studiu și pe discipline. Programele de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe sunt publice. Activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe se poate desfășura și în filiale ale centrului de excelență care au dotarea adecvată. Într-o filială se pot desfășura activități la una sau mai multe discipline. De asemenea, activitatea de pregătire a copiilor și tinerilor capabili de performanțe se poate desfășura și on-line. Numărul orelor/săptămână se împarte, după caz, între teorie și practică.

Monika BACIU