Excedentul bugetar al CJHunedoara, distribuit pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

CJ Hunedoara folosește excedentul anula pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Sumele vor merge către spitale și lucrări de reparații ale sediului CJH. Se taie bani de la capitolul de modernizare a drumurilor.
Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar se reportează în exercițiul financiar următor și se utilizează, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
În acest sens, excedentul bugetar va fi folosit pentru realizarea lucrărilor în regim de urgență la clădirea palatului administrativ. Mai exact, este vorba de sediul în care funcționează CJ Hunedoara. Suma alocată pentru lucrări este de 545.250 de lei.
La capitolul sănătate suma de 171.170 lei va fi folosită pentru achiziționarea a 5 containere echipate cu grupuri sanitare și instalații de încălzire (105.320 lei) și a două uși antifoc (25.850 lei) de către Spitalul Județean de Urgență Deva și achiziționarea a două aparate Nocospray (40.000 lei) de către Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu.
La capitolul transportul s-au diminuat creditele bugetare aprobate cu suma de 2.226.000 lei la obiectivul de investiții ”Reabilitare drumuri județene pentru dezvoltarea infrastructurii turistice și promovarea patrimoniului economic și cultural al județului Hunedoara”
Cosmin BACIU