Drumuri judetene ÎNCHISE pe timpul iernii

În sedinta Consiliului Judetean Hunedoara din data de 31 octombrie 2019, va fi supus  dezbaterii si aprobãrii proiectul de hotãrâre privind aprobarea închiderii temporare a circulatiei rutiere pe unele sectoare de drumuri judetene pe perioada iernii 2019-2020.
„Închiderea temporarã a circulatiei rutiere pe sectoarele de drumuri judetene, pe perioada iernii 2019 – 2020 se impune deoarece pe unele sectoare îmbrãcãmintea drumului este din pãmânt cu santurile colmatate având zone cu declivitãti mari în profil longitudinal precum si versanti înalti, instabili si  neprotejati, fiind aproape impracticabil , odatã cu cãderile abundente de zãpadã(sectorul de drum fiind înzãpezibil) existã riscul producerii unor avalanse de zãpadã de pe versantii muntosi, astfel încât traficul rutier nu se poate desfãsura fluent si în conditii de sigurantã a  circulatiei. Pentru sectoarele de drumuri judetene propuse a fi închise circulatiei se prezintã rute ocolitoare ori precizãri suplimentare”, se aratã în proiectul de hotãrâre.

Lista drumurilor vizate:

1) DJ 660A: Câmpul lui Neag – Cabana Câmpul lui Neag – limitã judet Gorj, pe sectorul cuprins între km 0+800 – km 6+750;

2) DJ 664: limitã judet Gorj – Vulcan, pe sectorul lim. jud.Gorj–Pas Vulcan, cuprins între km 35+000 -km 38+000;

3) DJ 666: DN 66 (Merisor) – Vulcan, pe sectorul Merisor – Dealu Babii, cuprins între km 3+000 – km 6+000;

4) DJ 667: Pui – Hobita – Baleia,pe sectorul Hobita – Cabana Baleia, cuprins între km 5+545 – km 21+600;

5) DJ 667 A: DN 66 – Sãlasu de Sus – Cabana Pietrele, pe sectorul Cârnic – Cabana Pietrele, cuprins între km17+000-km 21+700;

6) DJ 668A: Streisângiorgiu (DJ668) – Bosorod – Luncani – Alun – Târsa – Costesti, pe sectorul Alun – Târsa, cuprins între km 19+250 -km 24+750;

7) DJ 668 B: Turmas – Mãrtinesti – Jeledinti – Mãgura – DJ668, pe sectorul Mãgura – DJ 668 cuprins între km 9+670 – km 12+650;

8) DJ 668C: DN 66 (Bretea Strei) – Bretea Românã – Chitid, pe sectorul Bãtãlar – Chitid, cuprins între km 10+900 la km 12+000;

9) DJ 672C: limitã judet Gorj – DN 66A, pe sectorul limitã judet Gorj-Câmpul lui Neag, cuprins între km 40+776-km 47+300;L=6,524 km;

10) DJ 680B: DN 68A – Lãpugiu de Sus– Rãchitaua, pe sectorul Lãpugiu de Sus – Rãchitaua, cuprins între km 7+450 – km 25+530;

11) DJ 685: Cârnesti – Cabana Gura Zlata – Baraj Retezat – Cabana Rotundã, pe sectorul Baraj Retezat–Cabana Rotundã, cuprins între km 33+290 – km 48+700;

12) DJ 687C: Hateg – Ciula Mare – Rãchitova, pe sectorul Rãchitova –DJ 687G, cuprins între km 20+400 – km 28+762;

13) DJ 687G: DN 68 – Densus – Stei –DJ 687D (Lunca Cernii de Jos), pe sectorul Stei – DJ 687D, cuprins între km 14+650 – km 32+985;

14) DJ 687J: Hunedoara – Cerbãl – Socet – Feregi, pe sectorul Socet -Feregi –DJ 688, cuprins între km 26+500 – km 44+600;

15) DJ 687K: Bretea Streiului – Silvasu de Jos – Silvasu de Sus – Mãnãstirea Prislop, pe sectorul Bretea Strei-Silvasu de Jos, cuprins între km 0+000-km 5+000;

16) DJ 687 N: Ghelari – Dealu Mic – DJ 687D pe sectorul Grânele – Dealu Mic km 2+700 – km 6+500;

17) DJ 705D: Bozes – Bâcâia –lim. jud. Alba– lim. jud. Albã – Stãnija – Buces, pe sectorul Stãnija – lim. jud. Albã, cuprins între km 33+100 – km 34+900;

18) DJ 705F: DJ 705A (Cãstãu) – Cabana Prislop – lim. jud.Albã, pe sectorul Sibisel -Cabana Prislop, cuprins între km11+100-km 29+100;

19) DJ 706B: Luncoiu de Jos – Stejãrel – Sârbi, pe sectorul Stejãrel –Luncsoara, cuprins între km 3+450 – km 7+420;

20) DJ 706D: Sãcãrâmb – Rosia – Balsa, pe sectorul Sãcãrâmb – Balsa, cuprins între km 0+000 – km 17+500;

21) DJ 707: limitã judet Arad – Cãzãnesti – Vata de Jos (DN 76), pe sectorul lim. jud Arad-Cãzãnesti, cuprins între km 22+700-km 29+500;

22) DJ 708D: Vetel – Muncelul Mic – Feregi – Vadu Dobrîi – Lunca Cernii de Sus, pe sectorul Feregi-Lunca Cernii de Sus, cuprins între km 25+500-km 53+600;

23) DJ 709F: Slãtioara – Cabana Rusu – Masiv Parâng, pe sectorul Cabana Rusu – Masiv Parâng, cuprins între km 6+600-km12+600;

24) DJ 742A: Buces – Dupã Piatrã – lim. jud.Albã, pe sectorul Tarnita – lim. jud.Albã, cuprins între km 13+600 – km 17+100;

25) DJ 742B: Blãjeni – Cris – DJ 762, pe sectorul Blãjeni – Cris – DJ 762, cuprins între km 11+800 – km 23+550;

26) DJ 761B: Bârsãu – Nojag –Vãrmaga – Banpotoc- DJ 107A, pe sectorul Vãrmaga- Banpotoc, cuprins între km 6+140 – km 10+650;

27) DJ 762: Baia de Cris – Bulzestii de Sus – lim. jud. Albã, pe sectorul Bulzestii de Sus – lim. jud. Albã, cuprins între km 22+200 – km 40+600.