[ Două societăți modernizează SJU Deva ]

V ALNEL CONSTRUCT S.R.L. și DELTA DUMAR PROIECT DEVA vor întocmi serviciile de Elaborare Proiect de Autorizare a executării lucrărilor de Construire, Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Verificare Tehnică a Proiectului și Asistență Tehnică pe perioada execuției si executie lucrari pentru obiectivul “Construire cladire pentru Sectia Spitalizare de Zi cu folosinta temporara pentru Unitatea de Primiri Urgente”. CJ Hunedoara a atribuit contractul la valoarea de 3.579.244 lei. ”Obiectivul general al proiectului este de cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar prin imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta in cadrul UPU Deva, judetul Hunedoara. Construirea unei cladiri in exteriorul actualului spatiu a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Deva , precum si reorganizarea si functionalizarea (dotarea) spatiilor existente pentru asigurarea unei activitati medicale de urgenta in conditii optime si de eficienta maxima”, arată documentul. Investiția va fi realizată din fonduri provenite din bugetul propriu. Contractul prevede elaborarea proiectului tehnic de execuție, a documentațiilor care însoțesc proiectul tehnic, certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, acordarea de asistență tehnică pe durata derulării proiectului, organizarea de șantier și lucrări de construcții și instalații. Clădirea va găzdui temporar Unitatea de Primiri Urgențe a SJU Deva, care va fi relocată pe perioada derulării proiectului finanțat din fonduri europene, prin care se modernizează și extinde UPU actual.

Monika BACIU