Două firme elaborează documentațiile pentru Greenline

A fost atribuit contractul pentru Servicii pentru elaborarea Realizarea PT +DDE(inclusiv
documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor si verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie) + AT pentru obiectivul de investitii cu titlul „Linia verde de autobuze electrice înt re Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”. 550.079 de lei a fost valoarea contractului care a fost atribuit unei asocieri de firme.

GREEN BUSINESS și SC RED POWER CONS vor elabora documentațiile.
Se vor elabora documentații pentru
prelungirea certificatelor de urbanism care expiră sau pentru obținerea altor certificate de urbanism care nu mai pot fi
prelungite; documentații și obținerea avizelor
favorabile, solicitate în
certificatele de urbanism, necesare emiterii Autorizației de Constructie. Se vor elabora, de
asemenea, documentații și obtinerea Avizelor Tehnice de Racoradre la rețeaua electrică pentru toate punctele de consum prevăzute în documentație. Se vor elabora PAC, POE, PTE.
Perioada de implementare a contractului mare este de 21 de luni – Componenta 1, respectiv 17 luni – Componenta 2. Proiectele sunt finanţate prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 4e, Obiectivul Specific 3.2. – Reducerea emisiilor de
carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.
Prin cele două proiecte vor fi achiziţionate 26 de autobuze electrice, va fi amenajat un depou în municipiul Vulcan, se vor construi/ moderniza 112 staţii de transport public, se vor realiza 34 de staţii de reîncărcare pentru autobuzele electrice şi 2 staţii de reîncărcare pentru automobile electrice. Totodată, vor fi reabilitaţi aproximativ 5 kilometri de drum.
În 20 dintre staţiile
de transport vor exista automate pentru emiterea cardurilor/ tichetelor de călătorie, iar 42 de staţii vor fi dotate cu sisteme de informare a călătorilor.
De asemenea, proiectele prevăd implementarea unui sistem de e-ticketing, amplasarea de sisteme de informare şi de numărare a pasagerilor în vehicule, monitorizarea şi dispecerizarea autobuzelor, supravegherea lor video, crearea unui portal web şi a unei aplicaţii de mobil (Android, IOS) pentru informarea călătorilor.
Investiţia este rezultatul parteneriatului dintre Primăria Municipiului Vulcan, Primăria Municipiului Petroşani, Primăria Oraşului Aninoasa, Primăria Municipiului Lupeni, Primăria Oraşului Uricani, Primăria Oraşului Petrila şi Consiliul Judeţean Hunedoara.
Ţinta este asigurarea unui transport public
de călători modern, nepoluant, de înaltă
calitate, atractiv şi
eficient pe cele patru trasee cuprinse în proiecte,
obiectivul final fiind reducerea emisiilor de
carbon în localităţile din Valea Jiului.
Cele patru trasee însumează 128 de
kilometri dus-întors, după cum urmează: Traseul 1 (38,5 km) – traseul principal, care face legătura integral între Uricani – Lupeni – Vulcan – Petroşani – Petrila; Traseul 2 (10,6 km) – traseu secundar, care face legătura între Aninoasa şi Petroşani; Traseul 3 (3,7 km) – traseu secundar, care face legătura între Petrila (zona minei) şi Jiet; Traseul 4 (11,15 km) – traseu secundar, asigura legătura în localităţile care aparţin de Uricani, respectiv Valea de Brazi – Cheile Butii.
Cosmin BACIU