Noul program de guvernare al PSD, al treilea, nu aduce în discutie domeniile turistice din Valea Jiului. Bogdan Gheorghe Trif, ministrul Turismului, a spus cã prioritãtile ministerului sunt legate de Delta Dunãrii, Marea Neagrã si dezvoltarea domeniului  schiabil Fãgãras.
“Turismul a fost neglijat. Multe tãri vecine realizeazã un venit enorm. Pentru a recupera rapid acest decalaj, ne-am propus sã implementãm mãsurile din programul de guvernare. Prioritatea zero este aceea de a adopta Legea Turismului. Este un proiect de lege initiat, asumat de cãtre Guvern, este în dezbatere interministerialã. Altã prioritate este elaborarea unei strategii nationale în turism care sã aibã în vedere promovarea si dezvoltarea turismului”,  a spus Bogdan Gheorghe Trif.
O altã prioritate a ministerului este aceea de a realiza un sistem informatic, care sã înglobeze toate datele din domeniu.
“S-a creat deja un grup de lucru compus din specialisti ai MT, din SGG si cel mai important, participã si specialisti din piatã. O altã prioritate: ne propunem pentru anul acesta realizarea sistemului informatic de evidentã a activitãtii în turismul din România. Este extrem de important sã avem în timp real pentru a face o radiografie exactã a datelor pe care acest sistem le-ar furniza. Si atunci o sã putem sã corelãm toate mãsurile pe care le avem în plan si sã eficientizãm activitatea turisticã în România. Prin acest sistem informatic s-ar combate si evaziunea fiscalã”, a mai spus sursa citatã.
Cele trei mãsuri prioritare ale ministerului sunt legate de Delta Dunãrii, Marea Neagrã si domeniul schiabil Fãgãras.
“Avem trei mãsuri extrem de importante, de interes national, care se referã la Delta Dunãrii, turismul din Marea Neagrã si la extinderea domeniului schiabil din muntii Fãgãras. Sunt trei mãsuri care ar revitaliza turismul si ar aduce foarte multi turisti din afara tãrii, dar ar crea conditii ca românii sã îsi petreacã concediul în România”,  a mai precizat Bogdan Gheorghe Trif.
Programul de guvernare prevede “inventarierea si evaluarea investitiilor nefinalizate din fonduri europene si guvernamentale; asigurarea fondurilor pentru finalizarea investitiilor care reprezintã certitudini pentru dezvoltarea turismului în zona respectivã”. Potrivit aceluiasi document, “prin finalizarea acestor investitii se urmãreste dezvoltarea infrastructurii si serviciilor în turism”.
Alocarea de fonduri este conditionatã
Alocarea de fonduri pentru continuarea lucrãrilor este conditionatã de competitivitate. Ministerul va aloca bani tuturor proiectelor, dacã administratiile locale dovedesc cã aceste investitii sunt eligibile si profitabile.
“Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarã 7, Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilã a turismului, prioritatea de investitii 7.1, va finanta investitii în infrastructura în turism, cu respectarea principiului concentrãrii tematice si teritoriale, în vederea cresterii numãrului mediu de salariati din statiunile turistice, în cele 7 regiuni ale României considerate mai putin dezvoltate. Bugetul total alocat acestei axe este de 129,10 milioane de euro. Pentru a fi eligibil prin POR, este necesar ca proiectele sã respecte prevederile programului si sã parcurgã toate etapele de evaluare prevãzute. Mentionãm faptul cã apelul de proiecte este unul competitiv, neexistând o alocare predefinitã pentru fiecare localitate cu domeniu schiabil”, aratã un document din luna decembrie al Ministerului Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.
Începute si abandonate
Proiectele de dezvoltare a domeniilor schiabile din Valea Jiului au fost începute în urmã cu mai bine de 6 ani, numai cã între timp acestea au fost abandonate de Guvern, care prin ministerul de resort nu a mai alocat fonduri pentru continuarea lucrãrilor.
În Parâng, lucrãrile sunt executate în proportie de 20%. Oficialii Ministerului Turismului aratã cã pentru proiectul de dezvoltare a domeniului schiabil din Parâng s-au alocat putin peste 26 de milioane de lei din cele peste 350 de milioane necesare finantãrii proiectului. Lucrãrile din cadrul proiectului “Schi în România, municipiul Petrosani” au început în anul 2009. Investitia viza „amenajare 17 pârtii de schi, telegondolã, 6 telescaune, 1 teleschi, 2 bazine acumulare apã, instalatie zãpadã artificialã, fun park, park snow bord, racord utilitãti, parcare auto, clãdiri multifunctionale”. Ministerul Turismului aratã cã în decursul celor opt ani s-au alocat nici 10% din necesarul de fonduri.
“Valoarea totalã a contractelor de lucrãri: 351.782.000 lei. Plãti buget de stat: 26.451.000 lei. Stadiu: constructie telescaun TS3 finalizatã, finalizatã partial instalatia de zãpadã artificialã (retele de presiune, montare tubulaturi, cabluri de alimentare si actionare, montare cãmine hidranti, bazin de apã cu capacitatea de 5000 mc+ statia de pompare SP 200, tunuri de zãpadã) si garaj ratrak + spatii administrative, amenajare partialã pârtii”, aratã documentele Ministerului Turismului.
Mai mult decât atât, telescaunul TS 3 a fost realizat prin fortele proprii ale administratiei locale de la Petrosani care a contractat un credit în valoare de 13 milioane de lei pentru a finanta obiectivul de investitii.
Situatia este similarã si în ceea ce priveste statiunea montanã Straja. Aici lucrãrile au demarat în anul 2011 în cadrul proiectului “Schi în România, statiunea Straja”. Obiectivele proiectului constau în realizarea unei telegondole, amenajare 7 pârtii existente, 3 telescaune, 1 teleschi, realizare 7 pârtii noi, 6 ratrakuri si garaj cu dotãri necesare service, centre servicii turistice, jandarmerie, motocositoare pentru întretinerea pârtiilor în perioada de varã urmare a înierbãrii acestora, sistem ticketing cu 4 puncte de vânzare a cardurilor, terminal acces, unitate de control, drumuri acces, 2 parcãri, utilitãti, fun park iarnã, park snowboard, fun park varã, instalatie zãpadã artificialã: lac de acumulare cu retele de captare apã pentru lac, 20 masini de producere a zãpezii artificiale, sistematizare si semnalizare trasee turistice (10 trasee montane). Si în Straja mai sunt multe de fãcut, potrivit documentelor Ministerului Turismului.
“Valoarea totalã a contractelor de lucrãri: 200.503.000 lei.  Plãti de la bugetul de stat: 36.977.000 lei. Stadiu: instalatia de zãpadã artificialã finalizatã, amenajare pârtii finalizare, instalatia de energie electricã finalizatã, constructie telescaun TS3 finalizat, constructie telegondolã finalizatã, pasarela care face legãtura între pârtia 3 si pârtia 4 – realizatã în proportie de 75%”, aratã Ministerul Turismului.
Singura investitie finalizatã este cea din Pasul Vâlcan. Proiectul “Schi în România, Vulcan” a început în anul 2009 si a fost finalizat în 2011.
“Obiectivele proiectului: telegondola între cotele 770 m – 1310 m, infrastructura de acces: drumuri acces, statie inferioarã si superioarã telegondolã, parcare, utilitãti, 1 pârtie de schi, teleschi. Valoarea totalã a contractelor de lucrãri: 50.023.000 lei. Plãti buget de stat: 48.051. 000 lei”, aratã aceleasi documente. Numai cã Pasul Vâlcan ar fi trebuit unit cu statiunea montanã Straja prin instalatii de transport pe cablu.
Monika BACIU