Curtea de Conturi: Lipsa concurentei duce la preturi maxime

Elevilor care nu pot fi scolarizati în localitatea de domiciliu li se deconteazã cheltuielile de transport din bugetul Ministerului Educatiei prin unitãtile de învãtãmânt la care sunt scolarizati, pe bazã de abonament, în limita a 50 de kilometri, sau li se asigurã decontarea sumei ce reprezintã contravaloarea a opt cãlãtorii dus-întors pe semestru, dacã locuiesc la internat sau în gazdã.
Potrivit unui raport al Curtii de Conturi, în judetele în care nu existã concurentã, abonamentele ajung la valori maximale. Exceptie nu face nici judetul Hunedoara.
“Pe rutele de transport pe care nu a existat concurentã tarifele practicate de operatorii de transport auto pentru abonamentele lunare ale elevilor au înregistrat valori maxime (ex. operatorii de transport din judetele: Covasna, Brãila, Tulcea, Hunedoara, Maramures, etc.)”, aratã un raport al Curtii de Conturi.  Referitor la tarifele pe kilometru practicate de operatorii de transport auto pentru abonamentele elevilor, au rezultat urmãtoarele aspecte  diferente semnificative (chiar 400%) între tarifele practicate pe distante similare de cãtre operatorii de transport auto; tarifele maxime practicate de operatorii de transport auto pentru abonamentele lunare a elevilor au înregistrat valori de pânã la 4,5 ori mai mari decât tarifele practicate, pe distante similare, de CFR Cãlãtori SA pentru abonamentele lunare de  transport feroviar de cãlãtori.
Un aspect deosebit de important referitor la asigurarea transportului elevilor la si de la unitãtile de învãtãmânt îl constituie transportul elevilor cu microbuzele scolare, achizitionate în perioada 2013-2015 de statul român, prin MADRP, în principal din sumele obtinute în urma scoaterii la licitatie a  certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã. Repartizarea microbuzelor cãtre unitãtile administrativ-teritoriale a fost efectuatã în baza ordinelor comune al ministrului dezvoltãrii regionale si administratiei publice si al ministrului educatiei nationale si cercetãrii stiintifice, în functie de solicitãrile transmise de UAT pentru transportul elevilor la si de la unitãtile de învãtãmânt.
Referitor la utilizarea acestor microbuze, toate costurile legate de utilizare (sofer, combustibil, piese de schimb, etc.) au fost stabilite în sarcina unitãtilor administrativ-teritoriale în mare parte din mediul rural, aceste fiind confruntate în majoritatea cazurilor cu lipsa fondurilor si/sau a constrângerilor bugetare.
“Astfel, s-a constatat faptul cã la data 31.10.2016, 155 de microbuze scolare având capacitatea totalã de peste 2.500 de locuri, nu erau utilizate pentru transportul elevilor. Cu toate acestea, în anul scolar 2017-2018 aproximativ 127.000 de elevi de vârste si niveluri de scolarizare diferite învãtau în clase în regim simultan (clasa cu regim simultan – în acelasi spatiu cu acelasi cadru didactic si chiar la discipline diferite învatã elevi de vârste si niveluri de scolarizare diferite)”, mai aratã raportul.
Monika BACIU