Garda de Mediu Hunedoara va efectua începând cu data de 18 mai 2020 controale împreună cu reprezentanţi ai structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor de Interne pentru verificarea respectării de către pescari a Ordinului nr. 43/310/2020 privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2020 precum şi a Ordonanţei de Urgenţă nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultură.
Potrivit acestui ordin se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial, pe o durată de 60 de zile, în perioada 04 aprilie – 02 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 19 aprilie – 02 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în ordin.
Nerespectarea dispoziţiilor actelor normative mai sus menţionate de către persoane fizice sau juridice atrage, după caz, răspunderea administrativă, civilă sau penală. În funcţie de gravitatea faptelor, acestea pot constitui contravenţii sau infracţuni.
Cosmin BACIU