Cu calul pe un drum european

Dacã ne-am obi?nuit ca în ziua de azi, caii putere sã mâne grabnic pe ?osele Vãii Jiului, nici cu caii „simpli” nu e mai greu. Asta pentru cã mereu apar în trafic astfel de animale, singure, iar ma?inile fac slalom printre ele.

Unul dintre aceste animale rãtãcea zãpãcit de zgomotul motoarelor ?i al claxoanelor din jurul sãu, fix pe drumul european care strãbate municipiul Petro?ani. Singur ?i speriat de moarte, animalul trecea dintr-o parte în alta a carosabilului, dezorientat de traficul din jurul sãu. Despre poli?i?ti nici vorbã în acel loc, a?a încât, animalul ?i-a gãsit un refugiu spre zona Coloniei, direct printre liniile de cale feratã. Dacã sãracul o fi scãpat de tren, nu ?tim sigur dacã a mai scãpat ?i de locuitorii cartierului, care, dacã nu l-au înhãmat, nu-i sigur cã nu l-au fãcut salam.

Cert este cã nimeni, niciodatã nu e prins ?i tras

la rãspundere pentru cã pune în pericol siguran?a ?oferilor. Iar dacã acest eveniment se petrecea noaptea, puteam avea un accident grav. De vinã sunt, cu siguran?ã, proprietarii animalelor, care le lasã libere ?i nesupravegheate, iar exemple sunt cu duiumul. Anul trecut, mai bine de o sãptãmânã,un cal abandonat ?i mort de sete a stat fix în Parcul Central Carol Schreter ?i, nici urmã de proprietar.

Diana Mitrache