Consiliul Judetean Hunedoara cere administrarea cetãtilor dacice

Consiliul Judetean Hunedoara a initiat un proiect de hotãrâre privind solicitarea de transmitere din administrarea Ministerului Culturii si Identitãtii Nationale, în administrarea institutiei judetene a unor monumente istorice înscrise în lista patrimoniului mondial UNESCO.

Autoritãtile judetene solicitã în acest sens, transmiterea din administrarea Ministerului Culturii a cetãtilor dacice de la Costesti Cetãtuia, cetatea dacicã de la Costesti Blidaru, cetatea dacicã de la Luncani – Piatra Rosie si a cetãtii dacice de la Bãnita.

“Numai monumental istoric de la Sarmisegetusa Regia – Grãdistea de Munte a fost preluat în anul 2013 în administrarea directã a Consiliului Judetean Hunedoara, ca urmare a Hotãrârii Guvernului nr. 1237/2012 privind înscrierea unui monument istoric, cuprins în lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, precum si transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii si a Patrimoniului National în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara. pentru administrarea monumentului istoric preluat conform HG nr. 1237/2012 Consiliul Judetean Hunedoara a alocat fondurile necesare, si a înfiintat un serviciu public de administrare aflat în subordinea, coordonarea si finantarea consiliului judetean, prin intermediul cãruia sunt derulate activitãti propriu-zise de administrare, întretinere si punere în valoare”, aratã documentul CJH.

În plus, CJH a alocat din bugetul propriu pentru anul 2017 suma de 400.000 lei pentru realizarea unei documentatii tehnice de avizare a lucrãrilor de interventie la monumentul istoric Sarmisegetusa Regia – Grãdistea de Munte.  “De asemenea, precizãm faptul cã, Consiliul Judetean are intentia de a accesa fonduri europene pentru lucrãri  specifice de conservare si restaurare, precum si activitãti de punere în valoare a ansamblului si siturilor istorice reprezentând cetãtile dacice din muntii Orãstiei, în ideea integrãrii acestor obiective în circuitul turistic. Aceste lucrãri se pot finanta prin granturi europene, însã aceste programe prevãd, ca o conditie de eligibilitate, conditia ca solicitantul, respectiv Consiliul Judetean Hunedoara, sã detinã calitatea de proprietar sau administrator al obiectivului de patrimoniu care face obiectul investitiei”, mai aratã documentele CJH. Astfel, pentru a pune în valoare cetãtile dacice, CJH solicitã Guvernului darea în administrarea a siturilor arheologice.

Monika BACIU