Conferintã româno-americanã, la Universitatea Petrosani

În cadrul Conferintei „Core Values of Social Work in the United States and Romania”, care a avut loc la Universitatea Petrosani, la sfârsitul sãptãmânii trecute, au fost discutate aspecte referitoare la importanta codului etic al asistentilor sociali în sustenabilitatea individului, grupurilor si a întregii comunitãtii, fiind reliefate pe baza unor discutii interactive similitudinile si diferentele valorilor si principiile etice din SUA si Romania.

Colegiul National al Asistentilor Sociali din România (CNASR) sãrbãtoreste, în luna martie a fiecãrui an, ”Zilele Asistentei Sociale”. Anul acesta, sub egida temei stabilite de Federatia Internationala a Asistentilor Sociali (IFSW) – Promovarea sustenabilitãtii comunitãtii si a mediului, evenimentele organizate au urmãrit sã evidentieze progresele realizate în domeniul asistentei sociale, rolul asistentului social în contextul socio-economic actual si importanta colaborãrii tuturor factorilor decizionali în crearea unei societãti în care se manifestã grija pentru fiecare membru al ei.

În acest context, Sucursala Hunedoara a CNASR în parteneriat cu Universitatea din Petrosani – Departamentul de Stiinte Socio-Umane, cu CNASR Sucursala Caras Severin si cu CNASR Sucursala Gorj, în data de 29 martie 2017, în Amfiteatrul A5 a Universitãtii din Petrosani, a organizat Conferinta Core Values of Social Work in the United States and Romania, în cadrul cãreia invitatã specialã a fost doamna asistent social Chelsea Lampen din Michigan, SUA.

5-1

La aceastã conferintã au participat 80 de persoane interesate de tematica abordatã: studenti ai programului de studii Asistentã Socialã, asistenti sociali si alte categorii de persoane. Dupã sectiunea introductivã, care s-a axat pe promovarea actiunilor derulate cu ocazia celebrãrii Zilelor Asistentei Sociale la nivel mondial si european, prin intermediul filmului documentar promotional Social Work Day 2017 realizat de Asociatia Europeanã a Scolilor de Asistentã Socialã, au fost discutate aspecte referitoare la importanta codului etic al asistentilor sociali în sustenabilitatea individului, grupurilor si a întregii comunitãtii, fiind discutate pe baza unor discutii interactive similitudinile si  diferentele valorilor si principiile etice din SUA si Romania.

În acelasi context al ZAS 2017, vineri 31 martie 2017, Sucursala Hunedoara a CNASR a fost partenerã a Sucursalei Gorj CNASR în realizarea Conferintei Promovarea sustenabilitãtii comunitãtii si a mediului organizatã de Sucursala Gorj CNASR, desfãsuratã în Tg. Jiu, în care a fost evidentiatã importanta actiunilor asistentiale sociale din judetele Gorj si Hunedoara, asupra individului si asupra comunitãtii în general.  Colegiul National al Asistentilor Sociali din România este autoritatea profesionalã în domeniu care reprezintã, apãrã si promoveazã drepturile si interesele membrilor la nivel local, national si international, apãrã onoarea, libertatea si independenta profesionalã a asistentului social în exercitarea profesiei, asigurã respectarea de cãtre asistentii sociali a obligatiilor care le revin fatã de beneficiari, institutii si societate, în concordantã cu normele deontologice ale profesiei.

Presedinte CNASR Hunedoara, Lector univ. dr. Felicia Andrioni