Lucrãrile de închidere si ecologizare a perimetrului minei Petrila se aflã într-un proces de stagnare. La momentul de fatã au loc lucrãri de rambleere a puturilor din subteran, însã în ceea ce priveste clãdirile, aici lucrãrile de demolare bat pasul pe loc.

“Am initiat o nouã procedurã de reactualizare a proiectului de închidere. Acele clãdiri ar trebui scoase din proiectul de închidere. Urmeazã cã arhitectii si cei implicati în acest proces sã ne dea solutiile tehnice pentru celelalte clãdiri”, a declarat Aurel Anghel, directorul general al SNÎMVJ.

Potrivit conducerii SNIM, în momentul de fatã acele clãdiri doar genereazã niste costuri. “Acele clãdiri genereazã costuri. Nu ne putem atinge nici noi de ele, dar nici cei de la primãrie. Trebuie sã se stabileascã în patrimoniul cui vor intra acestea. Demolarea celorlalte nu se va mai face prin implozie pentru a nu le afecta pe acestea care fac parte din patrimoniul national”, a mai spus sursa citatã.

La sfârsitul anului trecut, reprezentantii Ministerului Culturii au clasificat mai multe clãdiri ale minei Petrila.“Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupã valoricã A, a exploatãrii miniere Petrila, situatã în str. Minei, orasul Petrila (…) emite urmãtorul ordin se claseazã ca monument istoric în categoria ansamblu, grupa valoricã A, exploatarea minierã Petrila, având codul în lista monumentelor istorice HD-II-a-A-21106”, se aratã în ordinal publicat în Monitorul Oficial în data de 8 ianuarie 2016.

Dacã exploatarea zãcãmântului de huilã de la mina Petrila a devenit istorie, cinci clãdiri vor face parte din istoria industrialã a localitãtii. Atelierele mecanice au fost încadrate în grupa valoricã B, categoria monument, codul din lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.01. douã dintre componentele minei Petrila au fost catalogate a fi monumente istorice de interes national. Este vorba de clãdirea compresoarelor vechi si termocentrala cu cosul de fum, dar si mina Deak. Astfel, cinci dintre clãdirile minei Petrila au fost încadrate în lista monumentelor istorice. Este vorba de clãdirea compresoarelor vechi si termocentrala cu cosul de fum, grupa valoricã A, categoria monument, codul din lista monumentelor istorice HD-II-m-A-21106.02, mina Deak, grupa valoricã A, categoria monument, codul din lista monumentelor istorice HD-II-m-A-21106.03, putul nou cu schip, grupa valoricã B, categoria monument, codul din lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.04, putul centru (turnul si hala), grupa valoricã B, categoria monument, codul din lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.05 si preparatia veche, grupa valoricã B, categoria monument, codul din lista monumentelor istorice HD-II-m-B-21106.06.

Monika BACIU