Cercetători de la INCD INSEMEX şi profesori de la Universitatea din Petroşani, la Salonului Internaţional de Inventică de la Iaşi

Cercetători de la INCD INSEMEX şi profesori de la Universitatea din Petroşani, au participat la Salonului Internaţional de Inventică de la Iaşi, unde şi-au prezentat invenţiile şi inovaţiile, alături de alţi cercetători  de la instituţiile de cercetare-dezvoltare din România, de la Universităţile Tehnice din România, dar şi din Republica Moldova, Polonia, Taiwan, Cambodgia, Canada, Indonezia, Maroc, Siria, Coreea şi Filipine. Eveniment, organizat de Universitatea Tehnică ”Grigore Asachi” din Iaşi şi Institutul Naţional de Inventică de la Iaşi, şi-a desfăşurat anul acesta lucrările celei de-a XXIV-a ediţii în sistem on-line, în condiţiile impuse de măsurile de prevenire a răspândirii noului Coronavirus.
INSEMEX Petroşani a prezentat în cadrul Salonului Internaţional de Inventică de la Iaşi un număr de 6 brevete patentate, elaborate de grupuri de cercetători din cadrul acestei instituţii, după cum urmează:
”Stand de determinare a produşilor de reacţie generaţi de materiale solide combustibile”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Emilian Ghicioi, George Artur Găman, Maria Prodan, Andrei Mota Szollosi, Constantin Lupu, Sorin Constantin Burian, Vlad Mihai Păsculescu, Doru Cioclea, Irina Nălboc, Niculina Sonia Şuvar, Nicolae Vlasin, Marius Şuvar, Florin Rădoi, Emeric Chiuzan, Daniel Gheorghe Florea şi Răzvan Drăgoescu. Invenţia se referă la un stand de determinare a produşilor de reacţie generaţi de materiale solide combustibile supuse unui proces controlat de ardere/descompunere termică (proces pirogen), permiţând setarea temperaturii, a cantităţii de aer pentru combustie, a debitului de aer pentru diluţia efluenţilor, a vitezei de introducere a eşantionului în cuptor, în vederea studierii comportamentului la expunere în câmp radiativ termic, a stabilirii randamentelor gazelor de ardere/descompunere termică, a pierderii de masă, a ratei de opacizare, de depunere a particulelor solide şi a raportului carburant – oxidant.
”Stand de încercări pentru a testa rezistenţa aparatelor izolante cu circuit deschis la expunerea la temperatură ridicată”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Alin Irimia, George Artur Găman, Emilian Ghicioi, Daniel Pupăzan, Marius Darie, Iosif Lucian Moldovan, Dan Sorin Gabor, Niculina Vătavu, Mihaela Părăian, Mihai Maghyari, Dănuţ Nicolae Grecea, Tiberiu Atila Csaszar, Adrian Marius Jurca, Florin Adrian Păun şi Ioan Cosmin Colda. Invenţia se referă la construcţia unui stand de încercări pentru a testa rezistenţa aparatelor izolante cu circuit deschis la expunerea la temperatură ridicată, conform invenţiei, se asigură funcţionarea stabilă a elementelor de producere a temperaturilor de cerute pe durata testelor . Pentru realizarea scopului funcţional, se va monitoriza temperatura în două puncte în interiorul  cuptorului, situaţi la partea inferioară a manechinului şi la nivelul umerilor şi cu  ajutorul pirometrului pentru bateria de arzătoare.
”Stand pentru determinarea temperaturii de autoaprindere a lichidelor inflamabile cu vâscozitate ridicată, care la temperatura ambiantă sunt în fază solidă”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Emilian Ghicioi, George Artur Găman, Daniel Pupăzan, Daniel Gheorghe, Angelica Nicoleta Călămar, Nicolae Ioan Vlasin, Vlad Mihai Păsculescu, Cristian Nicolescu, Robert Laszlo, Constantin Sorin Burian, Florin Manea jr., Daniel Gheorghe Florea, Vasilica Irina Nălboc, Andrei Moţa Szollosi, Marius Cornel Şuvar, Edward Jan Gheorghiosu, Attila Kovacs, Alexandru Florin Simion, Marius Simion Morar. Invenţia asigură baza materială pentru cunoaşterea temperaturii de autoaprindere Ti a lichidelor greu inflamabile, care se prezintă sub formă solidă la temperaturi ambiante,  permiţând stabilirea unor temperaturi maxime de proces nepericuloase, care să ofere protecţie la explozie/incendiu  pentru activităţile industriale la care se procesează lichide greu inflamabile, fie ca produse primare, fie ca produse  intermediare, obţinute în procesele de distilare a reziduurilor rezultate la rafinarea ţiţeiurilor.
”Metodă de prevenire a combustiilor spontane ce apar în rezervele deschise de cărbune subterane, în exploatare sau în depozitele de suprafaţă”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Ion Cristian Tomescu, Doru Cioclea, George Artur Găman, Emilian Ghicioi, Ion Gherghe, Emeric Chiuzan, Lorand Toth, Andrei Moţa Szollosi, Gheorghe Florin Rădoi, Corneliu Dănuţ Boantă, Marius Simion Morar, Nicolae Ianc, Adrian Matei şi Răzvan Drăgoescu. Conform invenţiei, se asigură dezvoltarea unei metode inteligente de prevenire a combustiilor spontane prin monitorizarea termografică a câmpurilor de temperatură şi diminuare a riscurilor generate de apariţia unor situaţii deosebite la nivelul unui strat de cărbune sau unui depozit de suprafaţă, în scopul asigurării condiţiilor de securitate a lucrătorilor. Invenţia este rezultatul cercetării industriale în domeniul focurilor endogene sau a riscului de autoaprindere a stratelor de cărbune sau a depozitelor de cărbune de la suprafaţă.
”Sistem de monitorizare şi înregistrare continuă a parametrilor exploziilor de gaze”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Nicolae Ioan Vlasin, George Artur Găman, Emilian Ghicioi, Gheorghe Daniel Pupăzan, Angelica Nicoleta Călămar, Vlad Mihai Păsculescu, Cristian Nicolescu, Robert Laszlo, Constantin Sorin Burian, Florin Manea, Daniel Gheorghe Florea, Vasilica Irina Nălboc, Andrei Moţa Szollosi, Marius Cornel Şuvar, Zoltan Vass, Ligia Ioana Tuhuţ, Alexandru Florin Simion şi Marius Simion Morar. Invenţia se referă la un sistem de monitorizare şi înregistrare continuă a parametrilor exploziilor de gaze, capabil să analizeze fenomenele de explozie a amestecurilor aer-gaz  combustibil la viteze superioare de înregistrare a parametrilor. Invenţia asigură baza materială pentru înţelegerea mecanismelor de aprindere şi propagare a exploziilor de gaze în medii controlate (la diverse concentraţii de gaze, în stare liniştită sau turbulentă a amestecului exploziv), precum şi pentru calibrarea simulărilor computerizate ale exploziilor de gaze inflamabile.
”Stand de încercări pentru aprinderea atmosferei explozive praf/aer prin descărcări electrostatice capacitive”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Dan Sorin Gabor, George Artur Găman, Emilian Ghicioi, Daniel Pupăzan, Marius Darie, Lucian Moldovan, Alin Irimia, Niculina Vătavu, Mihaela Părăian, Mihai Maghyari, Dănuţ Nicolae Grecea, Tiberiu Atila Csaszar, Adrian Marius Jurca, Florin Adrian Păun şi Ioan Cosmin Colda. Invenţia se referă la realizarea unui stand de încercări pentru aprinderea atmosferei explozive praf/aer prin descărcări electrostatice capacitive, stand în care se utilizează un amestec exploziv de încercare format din aer şi praf inflamabil, a cărui concentraţie trebuie să se încadreze între limita inferioară de explozie şi limita superioară de explozie, amestec ce poate fi aprins de o descărcare electrostatică. Standul realizat optimizează procesul de iniţiere a atmosferei explozive praf/aer prin stabilirea precisă a întârzierii de la momentul începerii învolburării prafului şi momentul apariţiei descărcării electrostatice.
De asemenea, prezenţa cercetătorilor de la Universitatea din Petroşani a fost una de excepţie la acest Salon internaţional de inventică, fiind prezentate nu mai puţin de 10 brevete de invenţie, după cum urmează:
”Dispozitiv electronic cu automat programabil”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Dragoş Păsculescu, Titu Niculescu şi Florian Sorin Ridzi. Invenţia se referă la un dispozitiv electronic cu automat programabil destinat controlului procesului de exploatare din exploatările miniere cu pericol de explozie. El realizează comanda a patru transportoare, cu respectarea logicii de pornire şi a normelor de siguranţă prevăzute de standardele de securitate din domeniu.
”Echipament electronic cu automat programabil”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Titu Niculescu, Dragoş Păsculescu şi Florian Sorin Ridzi. Invenţia se referă la un echipament electronic cu automat programabil, destinat controlului proceselor de exploatare şi transport din exploatările miniere subterane cu pericol de explozie. Circuitele de comanda şi confirmare sunt cu securitate intrinseca si siguranţă la eventuale defecte care ar putea duce la accidente.
”Metodă de control operativ a componentelor simetrice din sistemele electroenergetice trifazate”, brevet  care-i are ca autori pe cercetătorii Carol Zoller, Sorina Costinaş, Gheorghe Marc, Remus Dobra şi Dragoş Păsculescu. Invenţia se referă la o metodă de control operativ a componentelor simetrice de tensiune (sau de curent) din sistemele electroenergetice sinusoidale trifazice, ce poate fi implementată în releele

electronice specifice subsistemelor de protecţie, care funcţionează pe principii numerice.

”Procedeu de monitorizare a

stabilităţii deponiilor ecologice”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Remus Dobra, Mircea Rîşteiu şi Dragoş Păsculescu. Invenţia se referă la un

procedeu de monitorizare a stabilităţii deponiilor ecologice existente atât în zonele miniere, de tip halde şi depozite de steril, cât şi în zonele urbane, de tip iazuri de decantare şi depozite de deşeuri.

”Metodă şi algoritm de protecţie automată, anticipativă împotriva supracurenţilor din instalaţiile electrice”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Carol Zoller, Dragoş Păsculescu, Gheorghe Marc şi Remus Dobra. Invenţia are drept obiectiv o metodă, respectiv un algoritm de protecţie automata, anticipativă împotriva supracurenţilor, care poate fi utilizată in instalaţiile electrice de orice tip. Caracteristica de acţionare a protecţiei automate, anticipative, împotriva supracurenţilor, rezultată din metoda propusă, modelează fidel caracteristicile de acţionare consacrate ale protecţiilor actuale de curent (suprasarcină şi/sau scurtcircuit).
”Tehnologie modulară de susţinere a excavaţiilor subterane”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Samuel Ioel Vereş, Sorin Mihai Radu, Ştefan Sorinel Ghimişi şi Valeriu Pleşea. Invenţia  constă în realizarea unei tehnologii de susţinere care asigura stabilitatea excavaţiilor subterane pe perioade mult mai lungi de timp, cu înregistrarea de capacităţi portante superioare, pe seama unor consumuri de muncă şi cheltuieli mult mai reduse pentru întreţinere.
”Autovehicul smart electric cu un sistem de comunicaţie LoRa”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Răzvan Marcel Marcuş, Neluţu Cosmin Rus şi Monica Leba. Invenţia are drept obiectiv realizarea unui autovehicul smart electric cu un sistem de comunicaţie LoRa care să permită preluarea datelor de la diferiţi senzori amplasaţi pe autovehicul în scopul monitorizării calităţii mediului ambiant dintr-un oraş (aer, zgomot, praf, umiditate, diferenţe de temperatură) şi cu funcţionalitate de recuperare a unei părţi din energia electrică consumată şi în timpul accelerării şi al deplasării în vederea creşterii autonomiei.
”Dispozitiv portabil pentru identificarea şi alarmarea apariţiei stării de burnout”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Nassar Yunis, Cristina Andreea Ionică şi Monica Leba. Obiectivul invenţiei este un sistem format din două dispozitive: un dispozitiv purtabil pentru identificarea şi alarmarea apariţiei stării de burnout şi un dispozitiv pentru setare / citire, după cum urmează: setarea datelor iniţiale de către specialist ca rezultat al evaluării stării şi citirea datelor măsurate de dispozitivul purtabil, tot de către specialist.
”Dispozitiv de identificare şi susţinere a mişcării braţului drept pentru persoanele cu probleme de mobilitate”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Marius Nicolae Rîşteiu, Monica Leba şi Cristina Andreea Ionică. Invenţia are drept obiectiv realizarea unui dispozitiv de identificare şi susţinere a mişcării braţului drept pentru persoanele cu probleme de mobilitate. Dispozitivul este comandat pe baza intenţiilor de mişcare apărute la nivelul ţesutului muscular care ajung la suprafaţă şi pot fi achiziţionate de pe piele acolo unde muşchiul are această intenţie, dar nu are suficientă forţă pentru mişcarea braţului.
”Instrument de marketing mobil bazat pe tehnicile specifice jocurilor”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Cristina Andreea Ionică, Mihaela Zica, Monica Leba şi Mihaela Simona Rîurean. Invenţia are drept scop influenţarea comportamentului consumatorului, folosind ca suport o aplicaţie de mobil bazată pe tehnicile specifice jocurilor, având ca obiectiv general îmbunătăţirea mijloacelor de promovare.
”Procedeu de planificare bazat pe un algoritm de divizare optimă a sarcinilor de lucru”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Cristina Andreea Ionică, Monica Leba şi Raluca Anamaria Dovleac. Invenţia se referă la posibilitatea de a deduce în mod optim şi automat ordinea de efectuare a sarcinilor de lucru pentru diverse tipuri de proiecte, ţinând seamă de modul în care sarcinile de lucru se influenţează reciproc, şi de priorităţile stabilite în conformitate cu cerinţele clienţilor.
”Procedeu de monitorizare în subteran a personalului prin tehnologia de comunicare în spaţiul de lumină  vizibilă”, brevet care-i are ca autori pe cercetătorii Mihaela Simona Rîurean, Cristina Andreea Ionică şi Monica Leba. Această invenţie are ca obiectiv principal monitorizarea permanentă, în timp real, a poziţiei personalului din spaţiile miniere subterane. Comunicarea poziţiei persoanelor din subteranul minier se realizează printr-un sistem de emisie-recepţie care foloseşte ca mediu comunicarea în  spaţiul de lumină vizibilă (CSLV).
Ediţia din acest an a Salonului Internaţional de Inventică de la Iaşi a avut loc în perioada 28-31 iulie 2020.