Social

Centru de îngrijire si asistentã Uricani

Fostul spital de la Uricani se transformã în centru de îngrijire si asistentã.  Consilierii judeteni au aprobat înfiintarea noului centru destinat persoanelor cu dizabilitãti care ar urma sã functioneze în subordinea Directiei de Asistentã Socialã si Protectia Copilului Hunedoara.

“Urmare a hotãrârii Consiliului Judetean Hunedoara nr. 221/2016 privind acordul de principiu al Consiliului Judetean Hunedoara pentru trecerea Unitãtii de Asistentã Medico-Socialã Uricani în responsabilitatea administrativã si financiarã a Consiliului Judetean Hunedoara, Consiliul Local al orasului Uricani a adoptat hotãrârea nr. 147/2016 privind aprobarea trecerii Unitãtii de Asistentã Medico-Socialã Uricani, în responsabilitatea administrativã si financiarã a Consiliului Judetean Hunedoara. pentru punerea în  aplicare a Hotãrârii Consiliului Local al orasului Uricani nr. 147/2016, între Primãria orasului Uricani – în calitate de predãtor si Consiliul Judetean Hunedoara, în calitate de primitor,  s-a încheiat protocolul nr. 1369/15.03.2017 si nr. 3671/ 16.03.2017 de predare-primire a imobilelor în care a functionat Unitatea de Asistentã Medico-Socialã Uricani”, aratã documentele CJH. Centrul ar urma sã aibã 34 de angajati, iar posturile vor fi scoase la concurs.

Monika BACIU