CEH înlocuieste sistemele de climatizare, vechi de peste un deceniu

Complexul Energetic Hunedoara înlocuieste sistemele de climatizare de la termocentrala Mintia.
Este vorba de un contract în valoare de 87.490 de lei care prevede înlocuirea sistemelor de  climatizare din  spatiile tehnologice si electrice Bloc 3 si camera comanda centrala, apartinãtoare clãdirilor Termocentralei Mintia.
“Achizitia constã în înlocuirea a 4 bucãti sisteme de climatizare si rãcire a aerului, care au o vechime de peste 15 ani, au functionat cu Freon neecologic tip R22 (interzis în prezent de legislatia de mediu în vigoare) si care prezintã defecte (compresoare arse, plãci electronice defecte, lipsã freon) pentru care contravaloarea reparatiei si a adaptãrii acestora pentru functionare cu Freon ecologic depãseste 60% din valoarea unuia nou. Aceste sisteme de climatizare deservesc spatii în care existã echipamente electrice (statii de 6 kv, camerã relee, statie electric ACB camera de comandã centralã) care, prin functionare, degajã cãldurã si fãrã o rãcire corespunzãtoare a acestora pot sã conducã la oprirea din functionare a blocurilor energetice”, aratã documentatia întocmitã de Complexul Energetic Hunedoara.  Principalii  beneficiari ai acestor sisteme de climatizare sunt sectia termomecanicã, respectiv statia electric,  care exploateazã echipamentele  electrice si camera de comandã central care sunt climatizate de aceste sisteme de climatizare.
Cosmin BACIU