Comisia Europeanã cere lãmuriri în privinta acordãrii ajutorului de tip SIEG. Complexul Energetic Hunedoara are în vedere accesarea unui ajutor de stat tip SIEG pentru cele douã termocentrale. Încã nu existã o decizie în acest sens pentru cã oficialii de la Comisia Europeanã încã solicitã lãmuriri.
“Serviciul de Interes Economic General pe care autoritãtile române intentioneazã sã-l încredinteze unui operator economic are scopul de a asigura securitatea aprovizionãrii cu energie electricã precum si cresterea nivelului de adecvantã a sistemului electroenergetic national prin producerea si livrarea acesteia cu ajutorul unor active energetice apartinând Complexului Energetic Hunedoara SA si prin utilizarea ca si combustibil de bazã a huilei din productia indigenã. Ca urmare a acestei intentii si având în vedere reglementãrile europene în domeniu, Comisia Europeanã a transmis autoritãtilor române prin Consiliul Concurentei, referitor la subiectul (…) – ajutor de restructurare pentru CE Hunedoara, în legãturã cu care urmeazã sã fie realizat SIEG, o primã scrisoare prin care solicitã o serie de rãspunsuri si clarificãri la care s-a rãspuns la mijlocul lunii mai. Ulterior, CE a transmis o nouã solicitare de informatii, fatã de care s-au înaintat rãspunsuri la finele lunii august anul curent”, aratã un rãspuns al Complexului Energetic Hunedoara.
Urmeazã cã oficialii Consiliului Concurentei sã trimitã documentele cãtre Comisia Europeanã.
“Rãspunsurile la ambele scrisori, asa cum au convenit în urma întâlnirilor/analizelor/discutiilor/consultãrilor activitãtilor grupului de lucru de la nivelul CEH SA cu reprezentanti ai CN Transelectrica si ANRE desemnati în acest sens si cu reprezentanti ai Ministerului Energiei si ai Consiliului de Administratie al CEH SA, au fost transmise de cãtre Ministerul Energiei cãtre Consiliul Concurentei în scopul înaintãrii acestora cãtre CE”, mai aratã rãspunsul CEH.
CEH nu prezintã credibilitate nici în fata investitorilor si nici în fata creditorilor, din cauza datoriilor enorme cu care se confruntã. Astfel, în opinia ministrului, singura variantã este accesarea unui ajutor de stat de tip SIEG, astfel încât la cele douã termocentrale sã fie realizate investitii. “Datoriile companiei sunt foarte mari si acest lucru împiedicã posibilitatea companiei sã fie solvabilã pe piata împrumuturilor pentru a putea sã-si dezvolte aceastã capacitate de productie, sã îsi facã aceste modernizãri si retehnologizãri. Acest lucru ne vulnerabilizeazã foarte mult si în relatia cu partenerii externi furnizori de echipamente si piese de schimb. Pentru a avea o productie bunã atât pe partea de minerit, cât si la producerea energiei electrice, termice si vânzarea ei în sistem, compania are nevoie de un sprijin foarte puternic. Singura variantã care este posibilã si agreatã si de Comisia Europeanã, este varianta de a crea la nivelul companiei un SIEG care sã separe cele douã activitãti. Acest SIEG ne dã posibilitatea sã subventionãm diferenta de pret care nu am reusit sã o acoperim din activitate si de aici vin mare parte din pierderi, mai sunt si alte motive. Acum avem noroc cã pretul în piatã este destul de ridicat si acest lucru face cã, compania sã vândã la preturi foarte bune. Cu acest SIEG urmãrim mentinerea activitãtii si de minerit, dar si de productie de energie termicã si electricã în Valea Jiului. este varianta în care statul, cu acordul Comisiei Europene poate sã facã acest lucru. Noi am lucrat deja SIEG-ul si asteptãm sã vedem punctul de vedere al Comisiei Europene, dupã care ã începem efectiv procedura de aplicare a SIEG-ului”, a  spus ministrul Energiei, Toma Petcu, în vara acestui an la Petrosani.
Monika BACIU