I nvestițiile Companiei Naționale de Investiții (CNI) în județul Hunedoara au reprezentat un impuls semnificativ pentru dezvoltarea
infrastructurii și a facilităților
publice în perioada 2021-2023.
Prin intermediul unor proiecte ambițioase și variate, comunitățile din această regiune au beneficiat de modernizări și construcții menite să sprijine educația, cultura și activitățile sportive.

În cadrul acestui efort de dezvoltare, s-au alocat fonduri pentru proiecte de reabilitare și modernizare a instituțiilor de învățământ, cum ar fi creșe și școli, în localități precum Deva, Generat Berthelot, Geoagiu, Lupeni și Sântămăria-Orlea. Aceste investiții nu numai că îmbunătățesc condițiile de învățare pentru copii, dar contribuie și la creșterea calității educației în zonă.
De asemenea, proiectele de amenajare și dotare a sălilor de sport și a bazelor sportive, atât în municipii cât și în comunitățile mai mici, au avut un impact semnificativ asupra promovării unui stil de viață sănătos și a activităților recreative. Localități precum Hunedoara, Orăștie, Uricani și Vata de Jos au beneficiat de aceste investiții, care nu numai că încurajează practicarea sportului, dar și întăresc coeziunea comunitară prin intermediul activităților sportive.
În plus, proiectele de renovare și modernizare a sălilor de cinema și a altor facilități culturale, cum ar fi cinematografele din Hațeg și Lupeni, au avut rolul de a conserva și promova patrimoniul cultural al regiunii.
Monika BACIU