C omplexul Energetic Valea Jiului funcționează exclusiv pe bază de ajutor din partea statului. După cele 70 de milioane alocate pentru finanțarea noii companii, urmează să se mai aloce peste 350 de milioane. Inclusiv salariile și investițiile vor fi finanțate cu ajutor din partea statului.

Strategia pe termen lung și mediu pentru funcționarea Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) se axează pe implementarea programelor de închidere și punere în siguranță a zăcămintelor de huilă din Valea Jiului, în conformitate cu Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 6 Energie.
Având în vedere Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta 6 Energie, statul român și-a asumat ”Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile”.
În sensul acestei reforme, a fost înființată Societatea Complexul Energetic Hunedoara, societate cu capital integral de stat care are ca obiectiv implementarea programelor de închidere și punere în siguranță a zăcământului de huilă din Valea Jiului.
”Ministerul Energiei a inițiat două Hotărâri de Guvern prin care se alocă 70 de milioane de lei din Fondul de Rezervă Bugetară aflat la dispoziția Prim-Ministrului pentru finanțarea noii companii Complexul Energetic Valea Jiului, urmând ca după rectificarea bugetară să fie alocați aproximativ 350 de milioane, pentru închiderea și punerea în siguranță a minelor și pentru pregătirea tranziției către alte surse de producer a energiei din zonă. Activitatea se va desfășura regresiv (…) privind decarbonizarea sectorului energetic, respective exploatările miniere Lupeni și Lonea, până la data 31 decembrie 2026, și exploatările miniere Livezeni și Vulcan, până la data de 31 decembrie 2023 (…).
În această perioadă de funcționare a S. CEVJ SA vor fi acoperite cheltuielile cu salariile, cu investițiile în materii prime și materiale, precum și orice alte costuri în legătură cu desfășurarea activității de implementare etapizată a Planului de închidere și a Proiectelor tehnice aferente”, arată Ministerul Energiei.
Urmează, totuși, ca statul român să notifice și Comisia Europeană cu privire la ajutorul acordat Complexului Energetic Valea Jiului.
Monika BACIU