Cardurile de sãnãtate nu expirã!

Chiar dacã aveti cardul de sãnãtate si pe el scrie cã a expirat la finele lunii iulie, nu vã speriati. Durata de valabilitate a cardului national de sãnãtate a fost prelungitã, prin Hotãrâre de Guvern, la sapte ani.  Foarte multi oameni, care au reusit sã intre în posesia cardului de sãnãtate, pot observa cã, la 31 iulie 2018, este data expirãrii sale.
Nu trebuie sã ne facem  probleme: ne putem folosi de card, la fel ca pânã acum, –când mergem la cabinetul medical, când ne facem analizele, când ne internãm în spital, ori când ne luãm medicamentele compensate sau gratuite de la farmacie. Vom fi tratati la fel ca înainte  pentru cã „data expirãrii” cardului de sãnãtate a fost decalatã cu doi ani. Durata de valabilitate a  cardului national de sãnãtate a fost prelungitã la sapte ani.  Guvernul a adoptat o hotãrâre prin care se prelungeste de la cinci la sapte ani termenul de valabilitate a cardurilor nationale de sãnãtate emise pânã la data de 31 iulie 2018 si reglementeazã aceeasi duratã de valabilitate pentru toate cardurile emise dupã data respectivã. Decizia este posibilã deoarece certificatele digitale înscrise pe cipurile cardurilor nationale de sãnãtate au o valabilitate de sapte ani, ceea ce va permite Platformei Informatice a Asigurãrilor de Sãnãtate sã recunoascã valabilitatea cardurilor pentru un interval de încã doi ani dupã termenul inscriptionat pe suprafata de  plastic a documentelor emise  anterior datei de 31 iulie 2018. Persoanele care împlinesc vârsta de 18 ani sau cele care dobândesc calitatea de asigurat, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, vor primi carduri de sãnãtate nou tipãrite.  Posesorii de carduri de  sãnãtate au primit asigurãri cã se depun eforturi pentru ca acest lucru sã se întâmple, mãsura prelungirii duratei de valabilitate a cardului national de sãnãtate permitând acum o economie financiarã considerabilã, prin degrevarea bugetului de stat de cheltuielile aferente tipãririi a aproximativ 14,2 milioane de carduri noi în perioada anilor 2018–2019.
Diana Mitrache