Bugetul SUP a fost rectificat

Bugetul Spitalului de Urgenţă din Petroşani a fost suplimentat. S-au aprobat virările de credite în sumă totală de 426,43 mii lei.
Sumele provin, parţial din sponsorizări, din alocări de la bugetul de stat şi din alocări de la bugetul local. Astfel, suma de 11,43 mii lei este reprezentată donaţii şi sponsorizări ale unor persoane fizice şi juridice; suma de 315,00 mii lei reprezintă sume alocate de la bugetul de stat pentru acordarea stimulentului de risc cuvenit cadrelor medicale; alte 100,00 mii lei sunt bani alocaţi de la bugetul local al municipiului Petroşani pentru finanţarea unor cheltuieli curente ale unităţii  medicale.
Cosmin BACIU