Bugetul municipiului Petrosani urmeazã a fi aprobat

Bugetul municipiului Petrosani urmeazã a fi aprobat în cursul acestei sãptãmâni. Miercuri, 14  februarie, va avea loc sedinta în cadrul cãreia este supus la vor proiectul de buget pentru anul 2018, dar si estimãrile pentru anii 2019-2021.
“Bugetul local al anului 2018 este constituit ca un buget cu deficit, având în vedere cã totalul cheltuielilor a fost fundamentat mai mare decât totalul veniturilor. Anul bugetar 2017 s-a încheiat în executie la data de 31.12.2017 cu un excedent de 402 mii lei, din care 65 mii lei pentru finantarea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare si 337 mii lei pentru finantarea cheltuielilor de functionare. În aceste conditii, totalul cheltuielilor estimate a se desfãsura în anul 2018 vor avea ca sursã de finantare disponibilul din trezorerie la data de 31.12.2017 si a veniturilor estimate a se încasa pe parcursul executiei bugetare, astfel încât realizarea indicatorilor bugetului local sã se efectueze în conditii de echilibru bugetar”, aratã documentul ce urmeazã a fi votat în cursul acestei sãptãmâni.
Monika BACIU