Beneficiarii venitului minim garantat din Lupeni pot presta munci sezoniere

A dministrația locală de la Lupeni îi informează pe agenții comerciali că pot apela la serviciile beneficiarilor venitului minim garantat.

În legea care reglementează acest aspect au fost introduse două noi articole și anume ” În scopul valorificării forței de muncă locale, primarii au obligația să întocmească planul de activități sezoniere pe baza solicitărilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi
familiare care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ – teritorială, denumită în continuare beneficiar de lucrări” și ”Persoanele care solicită forțe de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere, potrivit art. 6^1 alin. (1) se adresează primarului, în scris,
precizând activitatea ce urmează a fi desfășurată, cu numărul de lucrători solicitați și perioada de desfășurare a activității sezoniere”.
”În vederea întocmirii planului de activități sezoniere, invităm
persoanele juridice,
persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza administrativă a municipiului Lupeni, să se prezinte la sediul Primăriei Municipiului Lupeni, pentru a depune o solicitare în acest sens.
Solicitarea va fi însoțită de acte doveditoare din care să rezulte că pot desfășura activități sezoniere”, arată administrația locală de la Lupeni.
Remunerarea activității desfășurate, norma de lucru, precum și alte obligații și
îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări și persoana care prestează activitatea, în condițiile Legii nr.52/2011-privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Monika BACIU