Cu pierderi de aproape 800 de milioane de lei, întregul capital pus sub sechestru si cu o o opinie a auditorului independent care exprimã “o incertitudine semnificativã legatã de continuarea activitãtii”, Complexul Energetic Hunedoara se “învârte” în planuri de restructurare si reorganizare. Auditorul independent nu vede o iesire din situatia de fatã.
“Continuitatea activitãtii, pozitia financiarã si rezultatul operational al societãtii sunt partial dependente de deziciile Autoritãtii Nationale Reglementare în Domeniul Energiei cu privire la tarifele de vânzare ale energiei electrice si termice, de modificãri ale tarifelor si/sau decizii ale Statului Român,  nefiind influentate exclusiv de cãtre deciziile conducerii Societãtii. Aceste aspecte diminueazã influenta conducerii asupra rezultatului operational al societãtii, precum si asupra recuperabilitãtii valorii nete contabile a imobilizãrilor corporale utilizae în productie de energie electricã si termicã. Totodatã, sectorul energetic suferã restructurãri permanente, care ar putea avea un impact negativ semnificativ asupra societãtii. La data de 31 decembrie 2017, situatiile financiare prezintã o pierdere curentã în sumã de 768.843.069 lei (31 decembrie 2016:  858.352.166 lei), pierdere raportatã în sumã de 3.451.155.528 lei (31 decembrie 2016: 1.095.092.290 lei), iar rata lichiditãtii curente de 0,09 (31 decembrie 2016: 0,09). Previziunile referitoare la exercitiul 2018 prezintã de asemenea un rezultat anual negativ. Aceste aspecte indicã faptul cã existã o incertitudine semnificativã care ar putea sã punã în mod semnificativ la îndoialã capacitatea societãtii de a-si continua activitatea”, aratã raportul auditorului independent.
Administratorii Complexului Energetic Hunedoara explicã motivele pentru care pierderile au crescut.
“Pentru anul 2017, societatea înregistreazã o pierdere în valoare de 768.843 mii lei astfel: pierdere din activitatea de exploatare – 744.633 mii lei; pierderi din activitatea financiarã – 24.210 mii lei. De fapt, pierderea înregistratã pentru anul 2017 din activitatea curentã este de 232.221 mii lei, diferenta de 536.622 mii lei provenind din penalitãtile aplicate pentru neachizitionarea pânã la data de 30.04.2018 a deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de serã. În aceste conditii pierderea realizatã ar fi fost de 232.221 mii lei, cu 37,3% mai mare decât pierderea  prevãzutã în bugetul de venituri si cheltuieli  pentru anul 2017 de 169.177 mii lei. Pierderile reportate din exercitiile anterioare se ridicã la 3.451.155 mii lei, care cumulate la rezultatul anului current însumeazã 4.219.998 mii lei”, aratã raportul administratorilor.
În acelasi context, în data de 21 iunie se va decide soarta Complexului Energetic Hunedoara.  Dosarul în care se judecã insolventa Complexului Energetic Hunedoara a fost repus pe rolul instantei de la Curtea de Apel Alba. Termenul de judecatã a fost stabilit pentru data de 21 iunie. Dosarul a fost repus pe rol dupã ce Înalta Curte de Casatie si Justitie a respins  solicitarea Sindicatului Noroc Bun care a depus o cerere de interventie. Potrivit procedurii, instanta are douã  variante, fie admite intrarea în insolventã a CEH, fie o respinge.
În paralel, pe rolul Tribunalului Hunedoara a mai fost înregistrat, anul acesta, un dosar în care o firmã din Bucuresti cere  deschiderea insolventei CEH.
Monika BACIU