Atractiile din Parcul National Defileul Jiului

Parcul National Defileul Jiului este zona în care frumusetile naturii si multe lucruri unice îi atrag pe turisti. Astãzi, tronsonul Bumbesti- Livezeni este sectorul de cale feratã cu cele mai multe tuneluri aflate într-un defileu din tara noastrã.
Parcul National Defileul Jiului a fost înfiintat în anul 2005, fiind una din cele mai tinere arii protejate de pe teritoriul tãrii noastre. Parcul este situat de-a lungul defileului format de râul Jiu între masivele Parâng si Vâlcan, în nordul judetului Gorj.
Se aflã la o distantã de 28 de kilometri de municipiul Târgu-Jiu si la 2 kilometri de localitatea Petrosani, fiind strãbãtut de Drumul European 79. Suprafata totalã a Parcului este de 11.127 hectare, marea majoritate a acesteia aflându-se pe teritoriul judetului Gorj, 10.545 ha, iar restul revenind judetului vecin, Hunedoara (582 ha). Zona impresioneazã prin sãlbãticia si frumusetea extraordinarã a locurilor, prin uimitoarea bogãtie a florei si faunei sãlbatice, linistea  specificã zonei îl fac pe vizitator sã simtã comuniunea cu Dumnezeu.
Cele mai multe tuneluri din România
Una dintre frumusetile care meritã vãzute aici, este simplul fapt cã, de la Livezeni pânã la Bumbesti-Jiu, pe o lungime de 33 km, râul Jiul si-a fãcut cel mai sãlbatic defileu din România. Specialistii în geologie au spus cã aceastã sãlbãticie se datoreazã structurii  geologice, reprezentatã de roci foarte rezistente, precum cuartite,  amfibolite, calcare cristaline ce dezvoltã si mentin pereti, tancuri, jgheaburi. Astãzi Bumbesti-Jiu Livezeni este sectorul de cale feratã cu cele mai multe tuneluri aflate într-un defileu din tara noastrã, 43. Constructia cãii  ferate din Defileul Jiului a început în anul 1924, dar a fost de mai multe ori opritã, astfel cã, pânã în anul 1937 nu a înaintat decât 4 km. Dupã 1948 lucrãrile au început si s-au finalizat în acelasi an. Pentru a strãbate cei 33 km ai defileului a fost necesarã constructia a 43 tuneluri, 15 bolti de sustinere din beton, 109 poduri, 2, 5 km ziduri de sprijin si aproximativ trei milioane metri pãtrati de terasamente. Din anul 1973, potrivit reprezentantilor CFR Gorj, calea feratã a fost electrificatã.
Sute de specii de plante si animale protejate
În Parcul National Defileul Jiului au fost inventariate 701 specii de plante si 441 de specii de animale, din care unele sunt protejate. Aici vietuiesc vipere, vidre, ursi, râsi, iar zona are un mare potential turistic, fiind bogatã în spectaculoase grote, puturi naturale sau avenuri. În inima pãdurii se întâlneste un interesant tip de conace, gospodãrii specifice locului, iar pe traseul Bumbesti-Jiu-Petrosani pot fi vizitate mãnãstirile Lainici si Visina.
Vânãtoarea si pescuitul sunt strict reglementate în Parcul National Defileul Jiului, iar  accesul turistilor este permis numai pe locurile marcate. „Orice lucrare sau activitate ce poate generã un impact negativ asupra ariei protejate este interzisã. Sunt  permise activitãtile traditionale (pãsunat rational, recoltarea plantelor medicinale, a fructelor de pãdure si a ciupercilor) desfãsurate cu acordul prealabil al administratiei parcului.
În parc existã specii de insecte rarisime, de interes comunitar, aflate pe listele Uniunii Europene. De asemenea, în Defileul Jiului mai trãiesc cinci specii de liliac, care au dispãrut cu ani în urmã de pe aproape tot continentul european, exemplare de vipere cu corn si scorpioni mici, care în unele zone din Europa sunt pe cale de disparitie”, explicã supraveghetorii parcului.
Castrul roman de la Bumbesti-Jiu
Parcul National Defileul Jiului include o zonã cu o deosebitã încãrcãturã istoricã si spiritualã. De o mare importantã strategicã încã de pe vremea romanilor, aici a fost ridicat un castru, o fortificatie, mai ales pentru cã Defileul Jiului era o barierã naturalã în calea armatelor invadatoare. În toamna anului 1916, se dau lupte intense în nordul Gorjului, Defileul Jiului cãpãtând o deosebitã importantã pentru apãrarea zonei Olteniei împotriva invaziei germane. Ruinele castrului roman de piatrã, dar si urmele unei asezãri civile din sec ÎI si III din localitatea Bumbesti-Jiu, fac parte din monumentele istorice cu o mare însemnãtate pentru poporul român. Sunt situate pe malul stâng al Jiului, de o parte si de alta a drumului national.
Maximilian Gânju