Asigurare de sãnãtate gratuitã pentru elevi

Pentru cã noul an scolar a început, Casa de Asigurãri de Sãnãtate Hunedoara reaminteste elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani conditiile pe care trebuie sã le îndeplineascã pentru a beneficia de asigurãri sociale de sãnãtate.
Potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, art.224 alin (1), sunt asigurati fãrã obligatia plãtii contributiei „a) copiii pânã la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pânã la vârsta de 26 de ani, dacã sunt elevi, inclusiv  absolventii de liceu, pânã la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti, studentii-doctoranzi care desfãsoarã activitãti didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6 ore conventionale didactice pe sãptãmânã,  precum si persoanele care urmeazã modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldati sau gradati profesionisti”.
În situatia în care, în urma interogãrii Platformei Informatice a  Asigurãrilor de Sãnãtate (http://www.cnas.ro/cjashd/page/verificare-asigurat.html) se constatã cã elevii care au împlinit 18 ani figureazã neasigurati, pânã la transmiterea bazelor de date actualizate de cãtre inspectoratele scolare rugãm elevii care se aflã în aceastã situatie si au nevoie de servicii medicale sã depunã la CAS Hunedoara o adeverintã privind calitatea de elev în anul scolar 2019-2020 si copie dupã actul de identitate, în vederea  înregistrãrii ca asigurat. Documentele pot fi depuse la sediul CAS Hunedoara din Deva în fiecare zi de luni, între orele 08.30 – 18.30 si marti – vineri, în intervalul orar 08.30 – 16.30.  De asemenea pot fi  transmise prin fax la numãrul 0254.218.911, sau pe e-mail creantehd@cjashd.ro.
Biroul de presã