M inisterul Energiei a anunțat că în perioada imediat următoare, va fi pusă în aplicare o implementare etapizată a planului de închidere
pentru unitățile miniere din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului.

”În perioada următoare, implementarea etapizată a planului de închidere presupune și derularea unui plan de aprovizionare sistematică în vederea asigurării necesarului de piese de schimb, materii prime și materiale pentru implementarea mijloacelor tehnice folosit în desfășurarea activității și respectarea normlor de securitate și siguranță în muncă”, arată Ministerul Energiei.
Această fază a procesului va include și desfășurarea unui plan meticulos de aprovizionare, având ca scop asigurarea necesarului de piese de schimb, materii prime și materiale esențiale pentru funcționarea eficientă a mijloacelor tehnice implicate în desfășurarea activităților. Totodată, se va acorda o atenție deosebită respectării normelor stricte de securitate și siguranță în muncă, subliniind importanța protejării personalului și a mediului înconjurător. Aceste măsuri vor contribui la o închidere ordonată și responsabilă, menținând standardele ridicate de performanță și siguranță în domeniul energetic.
Monika BACIU