P roiectul de renovare energetică a blocurilor de locuințe situate în zona marginalizată Aleea Jiului și Strada Sterminos, orașul Uricani, județul Hunedoara, reprezintă un pas important în eforturile de îmbunătățire a calității vieții pentru comunitatea locală. Acest proiect a primit un contract de finanțare în valoare de 6.719.892 lei.
Proiectul este împărțit în două loturi distincte:
Lot 1 – Renovarea energetică a blocurilor de locuințe situate pe strada Aleea Jiului, orașul Uricani, județul Hunedoara: Acest lot vizează îmbunătățirea eficienței energetice a blocurilor de locuințe de pe strada Aleea Jiului. Prin intermediul acestui proiect, se urmărește reducerea consumului de energie și a costurilor asociate, precum și creșterea confortului locatarilor.
Lot 2 – Renovarea energetică a blocurilor de locuințe situate pe Strada Sterminos, orașul Uricani, județul Hunedoara: Acest lot se concentrează pe renovarea energetică a blocurilor de locuințe de pe Strada Sterminos, cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică a acestora. Prin implementarea acestui proiect, se dorește să se asigure un mediu de trai mai confortabil și să se contribuie la reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Valoarea totală a contractului este de 6.719.892 lei, ceea ce reprezintă o investiție semnificativă în modernizarea și eficientizarea energetică a locuințelor din aceste zone marginale. Autoritatea Contractantă a planificat derularea activităților și inițiativelor incluse în cererea de finanțare, cu obiectivul de a aduce beneficii durabile comunității locale. Proiectul are ca scop îmbunătățirea condițiilor de locuit și creșterea calității vieții pentru locatarii din aceste zone.
Monika BACIU