Apelul formulat de Complexul Energetic Hunedoara împotriva sentintei Tribunalului Hunedoara a fost înregistrat pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia.  Conducerea CEH a formulat apel la solutia prin care Tribunalul Hunedoara a respins cererea de deschidere a procedurii insolventei. Abia la finele sãptãmânii trecute dosarul a fost înregistrat la instanta superioarã. Încã nu a fost stabilit termen de judecatã. De solutionarea apelului depinde continuarea procesului în care creditorii CEH solicitã deschiderea procedurii insolventei.

Instanta de la Deva a respins solicitarea CEH privind deschiderea procedurii insolventei, motivând cã au existat plãti efectuate. “Pe fondul cauzei, constatã cã cererea debitoarei introdusã potrivit art.66 alin.1 din Legea 85/2014 trebuie analizatã raportat la prevederile art.5 pct. 29 din aceeasi lege care aratã cã insolventa este acea stare a patrimoniului care se caracterizeazã prin insuficienta fondurilor bãnesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile, iar  insolventa debitorului se prezumã atunci când acesta, dupã 60 de zile de la scadentã, nu a plãtit datoria sa fatã de creditor; prezumtia este relativã; Or, aceastã prezumtie este rãsturnatã prin însãsi probatiunea adminstratã potrivit art.248 Cod procedura civila la cererea debitoarei, respectiv înscrisurile de la f…., si anume situatia plãtilor efectuate de cãtre debitoare în perioada 25.05.2016-25.11.2016 în suma de 156.496.140.24 lei. Este cert ca datorii existã care depãsesc cu mult valoarea prag stabilitã   de art.5.pct.72 din Legea 85/2014, si anume suma de 968.621.036.00 lei datorii restante care depãsesc 90 zile de la scadentã, cum rezultã din înscrisurile reprezentând datorii pe intervale de la f… vol.I, dar plãti se efectueazã. În aceastã situatie, potrivit prevederilor art.80 din Legea 85/2014,  debitoarea nu poate uza de procedura specialã a insolventei doar pentru a stopa adãugarea   accesoriilor la creantele nãscute anterior datei deschiderii procedurii, altfel orice debitor cu un debit ce depãseste valoarea prag de 40.000 lei, ar avea la îndemânã o astfel de cale juridicã în  dauna creditorilor”, aratã motivarea Tribunalului Hunedoara. Mihael Melczer, directorul general al CEH declarat în urmã cu douã sãptãmâni cã era imperios necesar efectuarea de plãti cãtre furnizorii de materiale. “O lunã si ceva am trãit cu aer. Este un colos, sunt douã termocentrale, sunt patru exploatãri miniere subterane. Multi cred cã aici sunt cariere si aici se scoate cãrbunele cu grebla. Nu ai cum sã functionezi fãrã a face plãti, nu existã asa ceva. Judecãtorul e la mare depãrtare de Complexul Energetic Hunedoara. Acele plãti au fost absolut necesare, existã documente care dovedesc acest lucru, nu le ascunde nimeni.  Plãtile sunt în evidentele financiar-contabile. Se vede unde s-au dus banii”,  a declarat în urmã cu douã sãptãmâni, Mihael Melczer, director general al CEH.

Monika BACIU