Angajatii instruiti pentru a fi performanti

Management performant în administratia publicã din municipiul Vulcan. Asa  se numeste proiectul implementat de autoritãtile locale de la Vulcan în rândul angajatilor administratiei locale.  Pe parcursul acestei  sãptãmâni se deruleazã instruirea primului grup de functionari publici ai Primãriei municipiului Vulcan, în cadrul proiectului Management Performant în Administratia Publicã din Municipiul Vulcan.
“Cursurile programate pentru aceastã sãptãmânã cuprind aria de informatii legate de Managementul Calitãtii – ISO 2009. Proiectul finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Capacitate Administrativã 2014 -2020 va continua si în lunile  urmãtoare, incluzând etapizat grupul functionarilor publici din cadrul institutiei noastre”, aratã autoritãtile locale din municipiul Vulcan. Peste  400 de mii de lei este suma alocatã proiectului al cãrui obiectivul general îl reprezintã Consolidarea capacitãtii administrative a Unitãtii administrativ teritoriale (UAT) Municipiul Vulcan, judetul Hunedoara pentru sustinerea unui management performant prin introducerea si  utilizarea sistemelor ISO si a instrumentului CAF aplicabile administratiei locale, în  concordantã cu ”Planul de actiuni pentru implementarea etapizatã a managementului calitãtii în autoritãti si institutii publice 2016-2020”.
Monika BACIU