Amenzi din cauza gunoaielor

Curtea de Justitie a Uniunii Europene ar putea decide soarta României. Gropile de gunoi neconforme ar putea pune România la platcã, iar factura ar putea fi de ordinul milioanelor de euro. Una din gropile de gunoi care nu a fost închisã este chiar în Valea Jiului, la Vulcan.

Aceasta nu mai functioneazã de anul trecut, însã nu a fost închisã si ecologizatã. Groapa de la gunoi de la Vulcan nu a fost inclusã pe programul de închidere a gropilor de gunoi neconforme, din cauza problemelor cu terenul pe care este amplasatã.

Aproape jumãtate din suprafata terenului este proprietate publicã. Ministrul Mediului, Daniel Constantin, a anuntat cã sunt semnale cã, la jumãtatea lunii februarie, CE intentioneazã sã trimitã România în fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene.  Mai mult, autoritãtile comunitare iau în calcul aplicarea unei proceduri  accelerate, astfel ca în 6 luni sã se termine procesul. În cazul în care tara noastrã pierde procesul, existã premisele de a plãti o amendã de 1,7 milioane de euro, plus penalitãti zilnice de întâziere ce pot varia de la câteva mii de euro la zeci de mii de euro, pânã la conformare.

Managementul deseurilor, în aer

În 35 de judete s-au implemenetat un program de management al deseurilor. Judetul Hunedoara se numãrã printre cele 35 de judete. Din cauza contestatiilor, s-a ajuns în situatia ca doar 35 de judete sã dispunã de programe de management integrat al deseurilor, dar numai într-unul singur sã si functioneze. Potrivit ministrului Mediului, situatia s-a blocat atunci când a fost vorba de concesionarea serviciului de salubritate, exact situatia în care se aflã judetul Hunedoara cu deponeul ecologic de la Bârcea Mare.  Mai mult, Consiliul Judetean Hunedoara a aprobat, la finalul sãptãmânii trecute, mai multe proceduri printre care documentatii,  acordarea unui mandat pentru aprobarea documentatiilor si a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generalã a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarã „Sistem Integrat de Gestiune a Deseurilor” Judet Hunedoara, acordarea unui mandat pentru semnarea contractelor de delegare precum si acordarea mandatului Asociatiei în vederea organizãrii procedurilor de licitatie publicã deschisã pentru atribuirea contractelor de delegare a unor activitãti componente ale serviciului de salubrizare.

“În data 06.04.2016 a avut loc Publicarea pe SEAP a documentatiei de atribuire nr.2812 privind Delegarea gestiunii serviciului de operare si administrare a Centrului integrat de management al deseurilor ( CMID ) Barcea Mare, procedura care a fost anulatã de cãtre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor prin Decizia CNSC nr.1549/C9/1594/05.09.2016.Drept urmare, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor” Judetul Hunedoara a procedat la refacerea documentatiile de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în cele  4 zone ale judetului Hunedoara.  Prevederile Documentatiilor de atribuire mentionate mai sus se vor actualiza/completa, dacã este cazul, pe parcursul aplicãrii procedurii de atribuire a contractului de delegare, în functie de recomandãrile A.N.A.P., respectiv solicitãrile de clarificãri din partea ofertantilor si de modificãrile de naturã tehnicã, tehnologicã si legislativã impuse de cãtre autoritãtile abilitate pe toatã perioada de atribuire”, aratã  documentele CJH.

Serviciul public de salubrizare a localitãtilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitãti publice si se desfãsoarã sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritãtilor administratiei publice locale ori ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitarã, în scopul salubrizãrii localitãtilor, prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreunã cu mijloacele de colectare si transport al deseurilor, formeazã sistemul public de salubrizare a localitãtilor.

Monika BACIU