Zona Câmpusel din Retezat, dar si alte arii din tarã vor fi incluse într-un pachet de  protectie a parcurilor nationale. Ministrul Mediului a discutat cu presedintele Agent Green, care a  prezentat dovezi privind dezastrul din parcurile nationale.
Ministrul s-a arãtat îngrijorat de degradarea celor mai pretioase arii naturale protejate din patrimoniul natural al tãrii si a decis sã coopteze cei dedicati si mai intransigenti profesionisti pentru a începe imediat lucrul în cadrul unui “Task Force” pentru Parcurile Nationale. Unele dintre propunerile Agent Green vor putea fi implementate în termen scurt.
Este vorba de ajustarea limitelor parcurilor nationale pe criterii stiintifice pentru cuprinderea pãdurilor virgine/multiseculare alãturate sau a ecosistemelor, integral (de exemplu Cosava Micã în Semenic sau Câmpusel în Retezat), informatizarea gestiunii si a managementului ariilor protejate prin utilizarea aplicatiei sau restructurarea Consiliilor Stiintifice pentru a fi formate exclusiv din cercetãtori si cadre universitare, independente si cu integritate moralã.
Cosmin BACIU