AGA de la SNIMVJ a aprobat vânzarea Minei Petrila către CJ Hunedoara

A dunarea Generală a Acționarilor a Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului a aprobat vânzarea clădirilor care au aparținut minei Petrila către Consiliul Județean Hunedoara.

La finalul anului trecut, Ministerul Energiei a primit împuternicire de la Guvern pentru a-și mandata reprezentanții în AGA Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului SA (SNIMVJ), pe care ministerul o controlează integral în numele statului român, să voteze pentru vânzarea de către companie a activelor care formează ansamblului istoric al fostei mine de huilă Petrila, către Consiliul Județean Hunedoara, contra sumei de 1,5 milioane lei.
”Clădirile rămase pe amplasamentul Obiectivului Mina Petrila în număr total de 26 dintre care 4 imobile clasate în Lista monumentelor istorice prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.823/ 21.12. 2015 și 22 imobile aflate în zona de protecție a monumentelor istorice, au fost scoase din funcțiune în anul 2008, respectiv în anul 2015 în baza Deciziilor Consi­liului de Administrație nr. 11/27.08.2008 și nr. 21/18.12.2015 și, în consecință, nu a mai curs amortisment. Valoarea totală de inventar a activelor a căror valorificare se doreşte este de 18.737.315,90 lei, respectiv: 15.321.301.90 lei aferentă construcțiilor care compun „Ansamblul istoric Mina Petrila’” cu o valoare amortizată de 1.755.999,30 lei și valoare rămasă neamortizată de 13.565.302,60 lei; 3.416.014 lei aferentă terenului pe care este amplasat „Ansamblul istoric Mina Petrila””, arată documentul.
Valoarea de piaţă recomandată pentru imoblilele care formează ,,Ansamblul Mina Petrila” este de 2.436.999 lei. În urma unor evenimente meteo din luna ianuarie 2019, o parte din cladirile aferente ansamblului istoric au suferit deteriorări, (prăbușirea parțială a acoperișului, cauzată de căderile masive de zăpadă și ploaie) SNIM VJ nu poate să asigure întreținerea și reparația acestui activ cu excepția pazei, întrucât acesta nu mai este utilizat în scopul pentru care a fost construit.
Prin Hotararea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 62/2021 s-a aprobat demararea procedurilor in vederea cumpararii de catre Judetul hunedoara a imobilelor care formeaza Ansamblul istoric mina Petrila. Prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 150/2021 s-a aprobat raportul de evaluare si a valorii de piata in vederea cumpararii de catre judetul Hunedoara a imobilelor care formeaza ansamblul istoric Mina Petrila.
Monika BACIU