SNIM Valea Jiului cumpãrã energie de pe bursa

Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului cumpãrã energie electricã de pe bursã. Oficialii SNIM vor astfel sã reducã cheltuielile, achizitionând energia la preturi mai mici.  Perioada pentru  care se achizitioneazã energia electricã este 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018. SNIM cumpãrã o cantitate de 19.070 MWh  ± 20% de energie electricã.
“Pretul de livrare a energiei electrice active (pretul propriu de furnizare) nu se ajusteazã. Acest pret rãmâne ferm si fix pe toatã perioada de valabilitate a contractului. Pretul de contract nu contine acciza, TVA, contributia pentru cogenerarea de înaltã eficientã si valoarea certificatelor verzi. Pe toatã perioada de derulare a contractului furnizorul/vânzãtorul va suporta integral costurile dezechilibrelor. Tarifele pentru serviciile de transport, de sistem, tarifele de distributie a energiei electrice, precum si alte tarife ce pot fi introduse de autoritatea competentã, contributia pentru cogenerarea de înaltã eficientã si valoarea certificatelor verzi (calcul valoare/mod de facturare), sunt reglementate prin legislatia în vigoare aplicabilã la momentul facturãrii, ele putând fi modificate si completate ca urmare a modificãrilor legislative incidente.
Orice modificare a acestora prin modificarea legislatiei aplicabile (eliminare, completare, modificare valoare etc) va duce la actualizarea automatã a valorilor facturate de cãtre furnizor, fãrã a fi necesarã amendarea contractului, furnizorul notificând consumatorului modificãrile intervenite cu precizarea temeiului legal al acestora”, aratã documentul.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *