În linie dreaptã pentru delegarea gestiunii de salubrizare

Consilierii locali de la Petrosani au aprobat proiectul de hotãrâre privind aprobarea documentelor necesare derulãrii procedurii de licitatie publicã organizatã în vederea atribuirii contractului privind delegarea gestiunii unor activitãti componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea separatã si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare, operarea si administrarea statiei de transfer Petrosani, operarea si administrarea spatiilor de sortare Vulcan si Petrosani, transportul la distantã al deseurilor la facilitãtile de tratare/depozitare pentru zona Vãii Jiului. În urmã cu o sãptãmânã, Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani declara cã se va intra în consiliul local cu proiectul privind aprobarea caietului de sarcini care prevede stabilirea operatorului care va transporta deseurile menajere la Bârcea Mare.

“Asociatia s-a constituit cu scopul înfiintãrii, organizãrii si reglementãrii, monitorizãrii si gestionãrii în comun, precum si realizarea în comun a unor proiecte de investiti publice de interes zonal sau regional destinate înfiintãrii, modernizãrii si dezvoltãrii, dupã caz a sistemelor de utilitãti publice aferente Serviciului pe baza stategieie de dezvoltare la nivelul judetului. Tinând cont de faptul cã municipiul Petrosani face parte din ADI SMID Hunedoara, se impune, aprobarea documentelor necesare derulãrii contractului privind delegarea gestiunii unor activitãti componente ale serviciului de salubrizare, respectiv: Colectarea separatã si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare, operarea si administrarea statiei de transfer Petrosani, operarea si administrarea statiilor de sortare Vulcan si Petrosani, transportul la distantã al deseurilor la facilitãtile de tratare/depozitare (pentru zona 4 Valea Jiului), în judetul Hunedoara”, se aratã în nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre.

Urmeazã astfel sã foe stabilit operatorul care va transporta deseurile pânã la deponeul ecologic de la Bârcea Mare.

Monika BACIU

Advertisements