Prostie sau rãutate? Un întreg minister dezinformat de un consilier local

Un consilier local de la Petrosani a fãcut o sesizare la Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice. Nu ar fi nimic iesit din comun pânã aici, însã consilierul local s-a folosit de anumite informatii FALSE în sesizarea sa. Viorel Pascu a trimis la MDRAP o sesizare prin care reclamã faptul cã municipalitatea de la Petrosani a fãcut lucruri de mântuialã într-un cartier MÃRGINAS în cadrul proiectului de reabilitare a strãzilor din CENTRU. Mai mult,acesta a atasat poze cu panourile din centrul localitãtii, dar si cu strãzile din cartierul mãrginas.

1-1

“Vã aduc la cunostintã o adresã pe care am primit-o de la Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, Directia Generalã Programe Europene. Suntem în fata unei minciuni grosolane si a unei situatii pe care eu nu am întâlnit-o. Pe acest proiect de finantare cu fonduri europene pe care l-am fãcut la Petrosani, reabilitare strãzi în zona centralã a municipiului Petrosani nu am reabilitat nicio stradã din Colonie, iar domnul Pascu trimite la minister pozã cu panoul cu lucrãrile pe fonduri europene si trimite poze de la strada Aradului, Tudor Vladimirescu si Vlad Tepes ca si cum ar fi fost fãcute pe fonduri europene. Aceste strãzi au fost fãcute pe alte fonduri, nu pe fonduri europene si nu în cadrul acestui proiect. Aici e dezinformarea. Dacã ati fãcut-o din nestiintã e la fel de grav ca si cum ati fi fãcut-o din stiintã, iar faptul cã ati fãcut aceastã reclamatie inducând în eroare un ministru mi se pare foarte grav. Noi vom rãspunde la aceastã adresã si am vrut sã preîntâmpin niste discutii si niste dezinformãri care au apãrut”, a spus Tiberiu Iacob Ridzi, în cadrul sedintei Consiliului Local.

Dezinformãri spre minister

Consilierul local a trimis o sesizare care nu are nicio legãturã cu realitatea. Acesta i-a dezinformat pe reprezentantii ministerului asupra unor proiecte derulate de municipalitatea din Petrosani.

“Vã solicit sprijinul în analiza situatiei si controlul lucrãrilor la proiectul: reabilitare strãzi zona centralã a municipiului Petrosani, beneficiarul acestui proiect este unitatea administrativ teritorialã a municipiului Petrosani. Valoarea totalã a proiectului 8.871.986,10 lei (TVA inclus). Organismul intermediar a fost Agentia de Dezvoltare Regionalã Vest, iar autoritatea de management Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului. (…) locuiesc într-un cartier mãrginas al municipiului Petrosani, aflat pe lista monumentelor istorice. (…) am rãmas surprinsi si încântati când am fost anuntati cã prin acest proiect se vor asfalta si câteva strãzi din cartierul mãrginas al Petrosaniului numit si Colonie. Nu stim cum au fost desemnate strãzile care vor fi asfaltate, dar probleme au apãrut de la început. Cu toate discutiile în teren între cetãteni, constructor si reprezentantii primãriei, dupã finalizarea lucrãrilor am constatat urmãtoarele probleme care creeazã un disconfort cetãtenilor: prin amenajarea trotuarelor s-a ajuns la înãltime fatã de pervazul ferestrelor de 0,8 m (copiii folosesc iesirea din casã pe fereastrã), apa bãlteste în fata caselor sau intrã în curtile cetãtenilor, în functie de modul de insistare al cetãtenilor montarea bordurilor s-a realizat pentru facilitarea parcãrii masinilor în fata casei, nerespectarea pe anumite portiuni a proiectului prin faptul cã nu s-au executat rigole, pe strãzile unde s-au executat rigole sunt realizate diferit, portiunile betonate ale infrastructurii stradale s-au deteriorat în primul an, infrastructura de canalizare a apei menajere a fost montatã la o cotã superioarã cãminelor de bransare, a retelei din locuinte, ceea ce face ca atunci când plouã sã se creeze inundatii în aceste cãmine si bãile cetãtenilor. Am fãcut sesizãri verbale în perioada decembrie 2012-august 2013 cãtre Directia tehnicã din cadrul Primãriei Petrosani fãrã niciun rezultat. Din august 2013 am intrat în Consiliul Local al municipiului Petrosani si am prezentat cu imagini foto lucrãrile executate în cartierul Colonie. În urma discutiilor telefonice între seful Directiei Tehnice din cadrul Primãriei Petrosani sI constructor, o echipã de muncitori s-a deplasat în cartier si a tãiat asfaltul pentru a realiza scurgerea apei pluviale care bãltea în fata caselor sau intra în curtile cetãtenilor. Despre rigolele lipsã au motivat cã se vor realiza cu alte proiecte. Au trecut 2 ani de atunci si nu s-a realizat nimic. Anul acesta stiam cã primãria a luat un împrumut bancar pentru a asfalta strãzile din cartierul Colonie. Pentru a preîntâmpina problemele care au apãrut la proiectul “reabilitare strãzi zonã centralã municipiul Petrosani” am înaintat Primãriei Petrosani o adresã prin care solicit o întâlnire cu constructorul pentru a clarifica si evita aparitia vechilor probleme. Rãspunsul primãriei este arogant si lipsit de moralã civicã care m-a fãcut sã vã adresez aceastã sesizare. Trec în fiecare zi pe stradã si vãd ochii tristi ai cetãtenilor fiind descoperiti total în fata unor oameni dezinteresati plãtiti din bani publici”, aratã consilierul în sesizarea trimisã Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice, în data de 9 mai 2016.

Rãspunsul oferit de municipalitate, considerat jignitor de consilierul local este urmãtorul:

“Referitor la petitia dumneavoastrã înregistratã la Primãria municipiului Petrosani (…) vã comunicãm faptul cã pe viitor vom tine cont de solicitãrile la care faceti referire”, se aratã în rãspunsul oferit de municipalitatea de la Petrosani. Sesizarea consilierului local a dus la dispute în cadrul Consiliului Local. Colegii lui Pascu au fost surprinsi de atitudinea acestuia prin care a indus în eroare chiar un ministru. “Noi de-a lungul timpului ne-am confruntat cu astfel de sesizãri pe la toate organele de control posibile si imposibile, Curte de Conturi, Corpul de Control al Prim-Ministrului, si diferite Parchete care functioneazã în aceastã tarã. De data aceasta este cea mai mare mizerie pe care am vãzut-o, niciuna din sesizãrile pe care le-am vãzut de-a lungul timpului nu o întrece pe aceasta si nu cred cã este fãcutã nici din nestiintã, nici din eroare, nici din altceva. Este cu intentie directã pentru cã nu poti sã spui cã lucrãrile s-au fãcut pe un proiect care sunã asa: reabilitare strãzi în zona centralã iar apoi sã vorbesti de cartierul mãrginas Colonie si sã spui cã strãzile din Colonie sunt în zona centralã”, a subliniat Claudiu Cornea, consilier local.

Viorel Pascu a încercat sã îsi motiveze fapta, dar acesta nu a reusit decât sã stârneascã mai multã nemultumire în rândul colegilor sãi.

“Strada Timisoarei face parte din cartierul Colonie. Faptul cã la trecerea la nivel a cãii ferate este panoul care prezintã proiectul aratã cã lucrãrile apartin acestui proiect. Faptul cã trei ani am solicitat verbal primãriei sã repare în zonã anumite portiuni din proiect care nu au respectat niste reguli. Având în vedere cã s-a aprobat în Consiliul Local o sumã consistentã pentru lucrãri de infrastructurã sI gaz, înainte de demararea lucrãrilor am solicitat printr-o adresã ca sã aibã loc o consultare cu cetãtenii pentru a preîntâmpina problemele care au apãrut în urmã cu 4 ani. Pentru mine rãspunsul cum cã vom tine cont pe viitor a fost jignitor, ca dovadã cã nu s-au întâlnit cetãtenii cu constructorul si administratia, proiectul pentru strada Egalitãtii este gresit, constructorul recunoaste, sunt probleme cu rigola si scurgerea apei, vor fi costuri suplimentare si tinând cont de toate lucrurile astea mi-am permis ca sã fac aceastã petitie”, a spus consilierul local Viorel Pascu.

Claudiu Cornea i-a ridicat mingea la fileu colegului sãi Viorel Pascu. Cornea a mai subliniat cã strãzile la care face referire Pascu nu au nicio legãturã cu proiectul derulat pe fonduri europene.

“Chiar si acum vã prefaceti cã nu ati înteles nimic din ce a spus domnul primar. A spus cã ati dezinformat prin faptul cã v-ati referit la un proiect care nu are nicio legãturã cu strãzile pe care le-ati fotografiat si la care vã referiti. Nu se poate sã ne spuneti nouã cã având în vedere cã acel panou este pe strada Timisoarei înseamnã cã strada Timisoarei  a intrat în proiect pânã nu stiu unde. Dacã veneati la doamna Paula, v-ar fi spus cã la fiecare stradã reabilitatã pe acel proiect panourile se puneau la începutul strãzii si la începutul ei. Dacã ati vãzut panoul acela pe care l-ati fotografiat la strada Timisoarei si nu l-ati mai vãzut în Colonie înseamnã cã proiectul s-a oprit acolo. Eu nu cred cã nu ati fãcut-o neintentionat. În plus, cum vã explicati faptul cã ne vorbiti de strada Timisoara si chiar acum ati vorbit de strada Egalitãtii. Ce legãturã au strãzile din zona centralã cu strada Egalitãtii? Trebuia sã faceti sesizarea, dacã ati vrut, pe acele strãzi, nu sã vã bateti joc de munca celor care au contribuit la derularea acelui proiect pe care dumneavoastrã l-ati atacat la minister. Eu apãr fix realitatea, nu puteti sã îmi spuneti cã strãzile reabilitate pe fonduri europene nu sunt reabilitate cum trebuie!”, a mai precizat Claudiu Cornea.

Marius Rad, consilier local, a tinut sã îi reaminteascã colegului, dar si vecinului sãu cã a participat activ la lucrãrile de modernizare a strãzilor la care face referire. “E usor sã deformãm lucrurile. Domnul Pascu e vecin cu mine si a asistat, zilnic, la acele lucrãri. Zilnic a stat de vorbã cu oamenii, s-au cãutat cele mai bune solutii tehnice sã scãdem nivelul la drum, dar din cauza aliniamentelor nu s-a putut coborî mai jos. Al doilea motiv, e cã infrastructura de apã nu a fost la 80 de cm sub nivelul strãzii ca sã se poatã excava asa de mult. S-a creeat o pernã de apã acolo, am avut probleme cu stabilizarea terenului. E o falsã informatie pe care ati ridicat-o dumneavoastrã. Nu stim unde cetãtenii sunt implicati în elaborarea proiectelor tehnice si sã tinem cont de pãrerea fiecãrui om, ce îi trece lui prin cap sã îl trecem în proiectul tehnic”, a spus Marius Rad.

Strãzile din Colonie reabilitate pe banii Bãncii Internationale

Lucrãrile din cartierul Colonie s-au realiat printr-un proiect al Bãncii Internationale de Reconstructie si Dezvoltare. Potrivit Monitorului Oficial nr. 1.435 din 18 noiembrie 2009, municipalitatea de la Petrosani a fost inclusã în lista obiectivelor de investitii din etapa a III-a a Programului de infrastructurã municipalã, prevãzut prin Legea nr. 167/2005 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind închiderea minelor, refacerea mediului si regenerarea socio-economicã, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005 cu proiectul “Realizarea si reabilitarea infrastructurii rutiere si a sistemului de canalizare pe strãzile Tudor Vladimirescu, Vlad Tepes si Aradului din zona Colonie – municipiul Petrosani, investitie realizatã prin Programul de Infrastructurã Municipalã – Proiectul de închidere a minelor, refacere a mediului si regenerare socio-economicã “Minning ÎI” (Acordul de împrumut dintre România si Banca Internationalã de Reconstructie si Dezvoltare, 4759 – RO”.  Astfel, acest proiect nu are nicio legãturã cu proiectul de modernizare a strãzilor din centrul localitãtii. Potrivit aceluiasi document, “finantarea obiectivului de investitii se face sub formã de grant dintr-un credit extern acordat de Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului mentionat la art. 1 alin. (1) din hotãrâre, asigurat conform prevederilor art.  14 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publicã, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 109/2008, cu modificãrile si completãrile ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinatie, din contributia localã din sume cuprinse în bugetele locale legal constituite cu aceastã destinatie, precum si din contributia în bani a membrilor comunitãtii, colectatã voluntar printr-un proces transparent de colectare, si din alte fonduri legal constituite, conform programelor de investitiipublice potrivit legii”. (VEZI FACSIMIL)

Proiectul cu strãzile din centru, finantat în 2011

Proiectul care a prevãzut modernizarea strãzilor din centrul municipiului Petrosani a fost finantat în anul 2011. acesta a prevãzut modernizarea a 12 strãzi din localitate si anume: Ion Creangã, Avram Iancu, Nicolae Bãlcescu, Carol Schretter, Horia, Closca, Universitãtii, Zorilor, Timisoarei, Anghel Saligny, General Vasile Milea si Constructorului. Sursa de finantare a acestui proiect a fost prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritarã 1 – Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraselor – poli urbani de crestere; Domeniul major de interventie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbanã Sub-domeniul: Centre urbane – finantare nerambursabilã – FEDR – bugetul de stat – bugetul local – Municipiul Petrosani.

Monika BACIU

7 comentarii la „Prostie sau rãutate? Un întreg minister dezinformat de un consilier local

 • 23 mai 2016 la 00:02
  Permalink

  Comunist prost PSD- ist mincinos,javra penal? ordinara nu teai saturat de furat si de mintit mars jeg penal ce esti impuscati merita oameni de tepa ta

  Răspunde
 • 23 mai 2016 la 00:07
  Permalink

  domnu ritzi sper sa castigi alegerile din nou si sa elimini toate jegurile si traseisti plitici care care ling in fund pe cine apuca numai sa poata fura si minti lumea suntem alaturi de tine succes dmn primar TIBERIU IACOB RITZI!!!!!!!!!!!!!

  Răspunde
 • 23 mai 2016 la 00:15
  Permalink

  acum ne arati domnule pascu degetul mare dar dupa ce ai castiga neai arata cu siguranta degetul mujlociu hahaha

  Răspunde
 • 23 mai 2016 la 08:41
  Permalink

  asta a facut toata viata a invrajbit oamenii un incompetent cu scoala . un sugaci de elita iubitor de slugi si lipitori de afise Omul care a dat startul nenorocirilor la e m lonea

  Răspunde
 • 23 mai 2016 la 08:44
  Permalink

  sper ca la alegeri oamenii adevarati ai acestori locuri sa BELEASCA bine ochii

  Răspunde
 • 23 mai 2016 la 08:54
  Permalink

  domnule primar inca domn in viziunea mea mai turnati asfalt si in colonia de sus nu numai langa pascu si raj asazisii consilieri In urma cu cativa ani mentorul dv Sreter a promis asfalt pe sarmisegetuza Sper sa traiesc sa nu mai am noroi pe papuci sa apuc ziua aceea

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.