CEH amendat cu 2,9 milioane de euro

Complexul Energetic Hunedoara mai primeste o loviturã de gratie. Încã o amendã de 2,9 milioane de euro i-a fost aplicatã societãtii energetice, lucru care poate trimite societatea în faliment fãrã drept de apel.

Potrivit economica.net, Complexul Energetic Hunedoara are o restantã de 26.458 de CV neachizitionate în 2015. astfel, societatea a fost penalizatã cu o amendã de  2,9 milioane euro. Dacã ar fi fost cumpãrate la termen.  “SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA nu are resursele necesare nici pentru achizitionarea certificatelor verzi în sumã de cca. 3.300 mii lei. Neachizitionarea acestora la termenul stabilit determinã o penalitate de 110 euro/certificat”, aratã administratorul judiciar al Complexului Energetic Hunedoara.  În cazul în care CEH  nu va cumpãra cota de certificate verzi riscã sã piardã licenta de furnizare de energie electricã. Certificatele verzi sunt  sunt subventiile prin care consumatorii de energie sustin industria localã a producãtorilor de energie din surse regenerabile. Administratorul judiciar al societãtii subliniazã faptul cã CEH este defavorizat de legea prin care producãtorii de energie electricã pe bazã de materiale regenerabile sunt avantajati.  “Aparitia Legii nr. 134 din 18.07.2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, prin care a fost reglementatã obligatia de achizitionare a cotelor de certificate verzi stabilite anual de cãtre ministerul de resort si aprobate prin hotãrâri de Guvern, a generat un dezechilibru major, cu efecte nefaste în ceea ce priveste activitatea producãtorilor de energie electricã si termicã pe bazã de cãrbune si o activitate efervescentã în zona de dezvoltare de noi capacitãti de productie din surse regenerabile”, mai aratã administratorul judiciar.  Un certificat verde se emite de Transelectrica dupã producerea si livrarea unui MWh de energie regenerabilã.

Monika BACIU

Advertisements