Vulcan: Lucrări la infrastructura rutieră din zona Crividia și Teodora Lucaciu

Cetățenii din municipiul Vulcan au solicitat în repetate rânduri modernizarea infrastrcuturii rutiere din mai multe zone ale localității.
Acum, autoritățile locale de la Vulcan au scos la licitație un contract de peste 3,2 milioane de lei care prevede lucrări de execuție, pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitare infrastructură rutieră zona Crividia, zona de acces auto și pietonal, str. Crividia, str. Teodora Lucaciu-municipiul Vulcan
”Reabilitare infrastructură rutieră zona Crividia, zona de acces auto și pietonal, str. Crividia, str. Teodora Lucaciu-mun. Vulcan ” este obiectivul așteptat de atins prin efectuarea lucrărilor având în vedere starea avansată de degradare și numeroasele solicitări ale cetățenilor din zonă. Valoarea estimată a contractului este prevăzută în devizul general și este în valoare de 3.203.240,93 lei fără TVA”, arată documentul.
Lucrările necesare obiectivului sunt lucrări de reabilitare a infrastructurii rutiere a străzilor Crividia și Teodora Lucaciu din municipiul Vulcan, județul Hunedoara, în lungime totală de 3.375,09 m, din care pe strada Crividia 2795,55 m și pe strada Teodora Lucaciu 579,54 m. Lucrările proiectate se încadrează în categoria de importanță C-NORMALĂ și în clasa de importanță III-medie. În prezent suprafața de rulare a străzilor este precară cu multiple defecțiuni, fără dispozitive de scurgere a apelor, fără elemente de siguranța circulației,etc. În plan străzile proiectate urmăresc traseul existent pentru evitarea ocupării de terenuri noi și se asigură viteza de proiectare de 40 km/h, aliniamentele fiind racordate între ele cu arce de cerc cu raze cuprinse între 30…400 m. Apele pluviale de pe suprafața părții carosabile a străzilor vor fi dirijate prin panta transversală și longitudinală spre canalizarea pluvială existentă. S-au proiectat rigole de acostament în lungime de 954,22 m pe strada Crividia, șanțuri naturale pe lungimea de 120,00 m pe strada Crividia între km 1+150-1+270 și se vor curăța șanțurile din beton de ciment existente.. Situația din teren impune proiectarea a trei podețe tubulare cu diametrul de 800 mm materializate pe planurile de situație. Mentionam ca lucrarile de canalizare constituie obiect distinct. Pe strada Crividia între km 1+060-1+340 pe partea dreaptă se vor monta  parapete metalice.
Cosmin BACIU

Advertisements