85% din elevii de clasa a VIII-a vor să își continue studiile

C entrul Județean de Asistență și Resurse Educaționale Hunedoara a publicat un raport cu privire la opțiunile elevilor de clasa a VIII-a. Peste 85% dintre elevii chestionați au răspuns că vor să își continue studiile.

Studiul a fost realizat pe un eșantion de 2666 de elevi de clasa a VIII-a, provenind din 74 de şcoli, ceea ce reprezintă 87,41% din populaţia școlară de clasa a VIII a din judeţ. Din cei 2666 de elevi care au completat chestionarul, 1972 provin din mediul urban, iar 694 din mediul rural.
”2281 își declară intenția de a continua studiile la liceu; 2234 dintre aceștia au optat pentru unitățile de învățământ din județul Hunedoara iar 47 de elevi doresc să continue studiile în alt județ; 381 (14,29%) își declară intenția de a continua studiile la învățământul profesional; 4 îşi declară intenţia de a nu continua studiile (…), reprezentând 0,15 % dintre respondenţi”, arată raportul.
Cele mai mai multe opțiuni (1480) din rândul elevilor, care și-au exprimat intenția de a continua studiile în județul Hunedoara, au fost exprimate pentru filiera teoretică, reprezentând 56,59%; pentru filiera tehnologică au optat 433 de elevi (16,56%), iar filiera vocațională reprezintă 12,28% din alegerile elevilor. În ceea ce privește învățământul profesional/profesional dual, în acest an școlar sunt 381 de opțiuni exprimate, reprezentând 14,57% , cu 0,87 procente mai mult față de anul trecut.
”Comparativ cu anul școlar trecut la filiera teoretică se constată o scădere a interesului, de la 61,64% (2020) la 56,59% (2021); profilul real a fost ales, ca primă opțiune, de 31,32% dintre elevi, cu 10,68% mai puțin față de anul trecut, în timp ce interesul pentru profilul umanist a scăzut cu 4,15 procente. Se observă o creștere a intenției de a se înscrie la liceu, filiera tehnologică, de la 13,65%, anul trecut, la 16,56% în acest an școlar. În ceea ce privește distribuția pe profile, se constată că procentul cel mai mare îl ocupă profilul servicii (10,63%), urmat de profilul tehnic ( 5,47% ) și de profilul resurse naturale și protecția mediului pentru care numărul optiunilor a scăzut de la 0,68%, anul școlar trecut la 0,54% anul acesta. Pentru filiera vocațională se înregistrează o ușoară crestere a interesului elevilor de la 11,01% anul școlar trecut la 12,28% anul acesta. Procentul cel mai mare în opțiunile elevilor îl deține profilul artistic cu 5,7% (cu 1,91 procente mai mult față de anul școlar anterior) urmat de profilul sportiv cu 3,4%, în scădere față de anul trecut (5,39%), de profilul pedagogic ( 3,14 %) și de profilul teologic (0,04%)”, mai arată raportul.
În ceea ce privește motivația alegerilor făcute, pentru 1216 elevi cel mai investit motiv care a stat la baza exprimării opțiunii este Profilul pe care-l voi urma este un pas important spre profesia dorită. Următorul factor motivational, ca importanță, îl reprezintă Potrivirea cu profilul vocațional fiind ales de către 861 de elevi. Pentru 698 de elevi alegerea traseului educațional s-a făcut ținând cont de Oportunitățile de pe piața muncii. Doar 231 de elevi si-au exprimat opțiunile ca urmare a Sugestiilor/recomandărilor dirigintelui.
Monika BACIU