6.348 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Hunedoara

Î n primele zece luni ale anului 2020, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncă 6.348 persoane, dintre care 3.097 femei.

Din totalul persoanelor
ocupate până la data de referință, 2.801 au peste 45 de ani, 2.244 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 993 au între 25 și 35 de ani, iar 310 sunt tineri sub 25 de ani.
În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 5.169 provin din
mediul urban, iar 1.179
persoane sunt din mediul rural.
Din punct de vedere al nivelului de pregătire al
persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale – 3.348, urmate de cele care au ca studii școala profesională sau de arte și meserii – 2.301. Numărul celor fără studii sau cu studii primare și gimnaziale este de 640, cei cu studii postliceale sunt în
număr de 8, iar cei cu
studii universitare sunt în număr de 51.
Din numărul total de
persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 1.465 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor
înregistrate în evidenţele
noastre.
Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru
ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.
Astfel, în cursul lunii octombrie 2020, numărul
persoanelor care au
beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă
ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 1.020 persoane.
Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, puteți accesa www.ajofmhd.ro

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara