Minerit

360 de disponibilizări de la CEH până la finele anului

M inisterul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2022 pentru plata
venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență.

Activitatea minieră din cadrul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A. în insolvență, va intra într-un program de reducere treptată a exploatării cărbunelui pentru implementarea măsurilor de decarbonizare, cu inițierea lucrărilor de punere în siguranță a zăcământului ca metodă de prevenire a riscurilor până la finele anului 2030, urmând ca până la sfârșitul anului 2032 să se deruleze etapele de închidere subterană, ecologizare a suprafețelor și redarea lor în circuitul natural. Restrângerea activității Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A. vine în contextul în care România se pregătește să implementeze un plan de acțiune privind tranziția în regiunile carbonifere, de decarbonizare, de reorganizare și restrângere a activității, în care operatorii economici să aplice măsuri de trecere la producția de energie din surse regenerabile sau mai puțin poluante și chiar măsuri de lichidare a unor segmente de activitate.
În cazul Societății Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în insolvență, planul de disponibilizare întocmit în conformitate cu prevederile art.1 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din data de12.08.2022.
”Conform acesteia, pentru anul 2022 este prevăzută disponibilizarea unui număr de 360 persoane din care: 16 persoane de la Sucursala Electrocentrale Paroșeni; 344 persoane de la entitățile miniere și
executiv. Dintre aceștia, un număr de 118 persoane sunt pensionabile, astfel încât beneficiare ale venitului de completare vor fi 242 persoane. Disponibilizarea de
personal se va face într-o singură etapă, cu respectarea criteriilor privind stabilirea ordinii de prioritate la concediere prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă
aplicabil și cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2019, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare a acesteia”, arată documentul.
Astfel, pentru ca persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara – S.A., în insolvență, să beneficieze de venitul lunar de completare,
conform prevederilor legale, se impune
elaborarea unui proiect de act normativ prin care să se supună aprobării Guvernului alocarea sumei pentru plata venitului lunar de completare.
Se prevede alocarea sumei de 32.994 mii lei din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2022 pentru plata
venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., în insolvență, în condițiile Planului de disponibilizare, aprobat potrivit legii.
Monika BACIU