18 milioane de euro au fost alocati pentru regiunile miniere aflate în tranzitie.  Parlamentul European a votat în sesiunea de plen de la Strasbourg  bugetul european pentru anul 2020 pe care aceastã Comisie îl va avea la  dispozitie. Unul din domeniile care va beneficia de fonduri este cel dedicat zonelor miniere aflate în tranzitie.
Potrivit europarlamentului hunedorean Siegfried Muresan, adoptarea acestui buget aduce o veste foarte bunã pentru Valea Jiului. Asta deoarece, în cadrul alocãrilor financiare pe proiecte si capitole a fost aprobatã o sumã de 18 milioane de euro ce are ca destinatie finantarea programelor pentru sprijinirea regiunilor miniere europene, program în care este inclusã si regiunea Vãii Jiului.
”Cele 18 milioane au fost alocate printr-un proiect-pilot care este precursor al Fondului pentru o Tranzitie Echitabilã ce va fi lansat de noua Comisie Europeanã în Bugetul multianual al UE post-2020. Practic, din 2021, va exista un fond permanent la nivelul UE pentru sprijinirea acelor regiuni care vor fi  afectate într-o mai mare mãsurã de actiunile UE privind combaterea schimbãrilor climatice. Ca hunedorean, stiu cât de importante sunt  aceste mãsuri pentru minerii din Valea Jiului. De aceea, voi monitoriza acest proiect pentru a mã asigura cã se iau toate mãsurile astfel încât o parte din sprijin sã ajungã si în Valea Jiului”, a declarat Siegfried Muresan. Acesta a mai precizat cã mãsurile care vor fi finantate cu acesti bani vizeazã dezvoltarea de strategii locale pentru trecerea la o economie neutrã din punct de vedere climatic. De asemenea, se vor lua în considerare actiuni de recalificare a lucrãtorilor din astfel de zone miniere.
Cosmin BACIU