Vulcan: Blocuri anvelopate

Mai multe imobile din municipiul Vulcan urmeazã a fi reabilitate.  Autoritãtile locale cautã constructor care sã execute lucrãrile pentru realizarea obiectivului ”reabilitare termicã blocuri din municipiul Vulcan – un plus de cãldurã pentru cetãteni”.
“Se intentioneazã a se achizitiona lucrãri de executie de reabilitare termicã pentru 4 blocuri/componente din Municipiul Vulcan, judetul Hunedoara, astfel: – Bl. 44, str.  B-dul. Mihai Viteazu, nr. 41, sc. (A, B, C, D, E); – Bl. T, str. Fântânelor, nr. 1; Bl. D5, str. B-dul. Mihai Viteazu, nr. 10; Bl. D9, str. Nicolae Titulescu, nr. 69A”, aratã documentatia. 3.118.604 lei este valoarea contractului de lucrãri. Contributia proprie a municipiului Vulcan, reprezentând achitarea tuturor  cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât si contributia de 40% din valoarea eligibilã a proiectului, este în cuantum de 1.908.285,13 lei. Asociatiile de  proprietari vor mai achita 25% din  valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E  corespunzatoare apartamentelor cu destinatie locuintã, suma fiind stabilitã la valoarea de 935.273,56lei.
Cosmin BACIU