Vizitã de lucru a cercetãtorilor INSEMEX la GIG Katowice

 

În perioada 03.10.2018 – 05.10.2018, o delegatie cuprinzând 8 cercetãtori stiintifici din domeniile care acoperã întreg spectrul de activitate al INCD INSEMEX Petrosani, condusã de cãtre domnul Director General – Dr. ing. George Artur GÃMAN, a participat la un stagiu de schimb de experiente si bune practici cu specialistii de la institutul omolog GIG (Institutul Central Minier) din Katowice, entitate de cercetare cu care INCD INSEMEX Petrosani are încheiat un acord de colaborare tehnico-stiintificã, semnat în anul 2015, pe duratã nedeterminatã.
Discutiile bilaterale din prima zi au avut loc la sediul Institutului Central Minier din Katowice, în sala de conferinte “European Hall”, conducãtorii INSEMEX si GIG prezentând activitãtile CDI desfãsurate de institutele pe care le conduc, fiind purtate discutii asupra similaritãtii unor activitãti, precum si a complementaritãtii acestora, identificând nevoia clarã de întãrire si extindere a relatiei de cooperare pe viitor. Cercetãtorii INSEMEX au vizitat Centrul Silesian pentru Radioactivitatea Mediului din cadrul Institutului Central al Minier (GIG), precum si laboratoarele de cercetare care sunt parte integrantã a Centrului Tehnologic pentru Cãrbune Curat (Clean Coal Technology Centre – CCTC), fiind familiarizati cu principalele activitãti de cercetare desfãsurate în cadrul acestora. A doua zi de lucru a fost dedicatã exclusiv vizitãrii laboratoarelor de cercetare ale GIG localizate în cadrul Minei Experimentale “Barbara” (Mikolov, Polonia), aceasta fiind una dintre cele mai importante facilitãti de cercetare din cadrul Institutului Central Minier – GIG, o locatie unde poate fi  efectuatã o gamã largã de teste si experimentãri. Activitãtile  principale desfãsurate în cadrul acestei facilitãti de cercetare vizeazã îmbunãtãtirea securitãtii si eliminarea prafului si gazelor periculoase din exploatãrile miniere de  adâncimi mari. Cea de-a treia zi a întâlnirii a debutat în sala de conferinte “European Hall” din cadrul GIG, prin discutii si dezbateri între expertii INSEMEX si GIG asupra celor prezentate în cele douã zile anterioare. În urma discutiilor  purtate pe întreg parcursul celor trei zile ale stagiului de  documentare, acordul de  colaborare dintre cele douã institute omoloage a fost actualizat si  semnat în încheierea vizitei de cãtre cei doi directorii generali, Prof. dr. Stanislaw PRUSEK si Dr. ing. George Artur GÃMAN, respectiv de cãtre cei doi directori stiintifici, Prof. dr. Zbigniew LUBOSIK si Dr. ing. Emilian GHICIOI.

Advertisements