Viorel Pascu ar putea fi tras la rãspundere

Consilierul local care a dezinformat un întreg minister ar putea fi tras la rãspundere. Municipalitatea de la Petrosani a trimis rãspunsuri atât la Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice cât si Agentiei de Dezvoltare Regiunea Vest cu privire la sesizarea fãcutã de consilierul local Viorel Pascu.

Consilierul local Viorel Pascu a dezinformat autoritãtile centrale cu privire la numite proiecte derulate de municipalitatea de la Petrosani. Astfel, acesta a sesizat faptul cã lucrãrile de pe proiectul de modernizare a celor 12 strãzi din centrul localitãtii nu sunt conforme în Colonie. Adicã nu are nicio legãturã Colonia cu centrul. Autoritãtile locale au trimis deja rãspunsurile la ministerul de resort.

“E vorba despre o reclamatie pe care domnul consilier Viorel Pascu a fãcut-o la Ministerul Dezvoltãrii. Am prezentat consilierilor locali aceastã situatie ineditã. Eu de când sunt primar nu am mai întâlnit asa ceva, am avut tot felul de reclamatii, dar un fals de asemenea gen nu am mai avut pânã acum. Domnul Pascu sesizeazã ministerul, programul pe fonduri europene, cum cã programul prin reabilitare strãzi  zona centralã a municipiului Petrosani, prin care am reabilitat si modernizat 12 strãzi s-ar fi fãcut unele lucruri care nu sunt conforme cu ceea ce ar trebui sã existe în teren la aceste strãzi. Dumnealui pozeazã si trimite la minister panoul cu Regio cu fondurile europene alocate pentru modernizarea strãzilor în zona centralã din municipiul Petrosani si pune niste poze cu strãzile din Colonie, Turdor Vladimirescu unde dumnealui spune cã bãlteste apa si mai multe nereguli pe care le sesizeazã. Pe aceste strãzi din Colonie s-au efectuat lucrãri pe un alt program, program finantat de Banca Mondialã prin Ministerul Economiei, dar nu existã niciun fel de probleme nici pe aceste strãzi. Dumnealui minte si dezinformeazã un ministru cu astfel de lucruri. Mi se pare o dezinformare periculoasã pentru cã în urma acestei dezinformãri se vor misca niste lucruri, vor veni niste oameni în control. Poate sã vinã oricine. Noi am rãspuns cãtre Agentia de Dezvoltare Regionalã. Vineri am trimis un rãspuns si la minister astfel încât lucrurile sã fie foarte bine cunoscute”,  a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani.

Mai mult decât atât, existã posibilitatea ca alesul local sã fie sanctionat într-un fel sau altul pentru faptul cã a indus în eroare autoritãtile centrale prezentând lucruri false.

“Analizãm si aceastã psoibilitate (tragerea la rãspundere a consilierului local Viorel Pascu – n.r.). am discutat cu câtiva consilieri care sunt hotãrâti sã vadã ce se poate face si din punct de vedere juridic. Un demnitar local a indus în eroare o autoritate centralã prin aceastã reclamatie”, a mai subliniat edilul.

Municipalitatea de la Petrosani a trimis o adresã la ADRVEST prin care prezintã situatia realã a celor douã lucrãri. “Aspectele sesizare privind lucrãrile executate cuprinse în adresa (…) se referã în exclusivitate la strãzile care fac parte din cartierul Colonie si NU FAC OBIECTUL proiectului “reabilitare strãzi zona centralã a municipiului Petrosani” (…). Prin proiectul amintit au fost modernizate 12 strãzi si asa cum aratã denumirea proiectului acestea sunt amplasate în zona centralã a municipiului Petrosani care este delimitatã de cartierul Colonie la care semnatarul sesizãrii face referire prin cale feratã. Neconcordanta între proiectul la care se face referire si aspectele privind lucrãrile executate reiese si din faptul cã se reclamã lucrãri care nu au fost executate în cadrul proiectului SMIS 7289, ca de exemplu “infrastructura de canalizare a apei menajere a fost montatã la o cotã superioarã cãminelor de bransare a retelei de locuinte astfel încât atunci când plouã se creazã inundatii în aceste cãmine si bãile cetãtenilor”. Sesizarea domnului Pascu Viorel a fost trimisã si la municipiul Petrosani de cãtre MDRAP (…). Rãspunsul nostru a fost transmis în data de 20.05. 2016 la MDRAP prin fax si spre stiintã la ADRVES tot prin fax si e-mail (…). Reiterãm faptul cã proiectul reabilitare strãzi zona centralã a municipiului Petrosani, cod SMIS 7289 nu are nicio legãturã cu situatia descrisã în sesizarea primitã. Acest fapt ar fi reiesit foarte clar în evidentã dacã în sesizare ar fi fost explicit nominalizate strãzile la care se face referire. Conitunutul sesizãrii confuz si neclar nu poate decât sã indice faptul cã scopul acesteiea nu este neaparat rezolvarea unei probleme, ci doar crearea de tensiune”, aratã oficialii municipalitãtii de la Petrosani în rãspunsul înaintat cãtre ADRVEST.

Monika BACIU