Venit de completare pentru disponibilizatii de la SNIM

Ministerul Energiei a lansat o hotãrâre privind aprobarea unei sume din bugetul asigurãrilor pentru somaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare

pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului S.A.

Potrivit documentului, „pentru anul 2016, în conformitate cu modificãrile aprobate prin Decizia C(2015) 8066 final a Comisiei Europene la Planul de închidere si a Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat, au fost prevãzute a fi disponibilizate prin concediere colectivã în trimestrul IV 2016, un numãr de 145 persoane. Având în vedere neîncasarea creantelor de la Complexul Energetic Hunedoara, intrarea Complexului Energetic Hunedoara în procedura de insolventã si a faptului cã pretul cãrbunelui pe care S.N.I.M.V.J. S.A. îl livreazã singurului beneficiar – Complexul Energetic Hunedoara, a scãzut de la 69 lei/Gcal în 2012 la 45 lei/Gcal în 2016, societatea noastrã a fost nevoitã sã ia o serie de mãsuri economice si organizatorice astfel încât sã se încadreze în prevederile Deciziei C (2015) 8066 final”.

Disponibilizãrile de la SNIM ar urma sã se realizeze în douã etape.

“Pentru necesitatea îndeplinirii obiectivelor S.N.I.M.V.J. S.A. cuprinse în Planul de Închidere Pentru Accesarea Ajutorului de Stat Necesar Facilitãrii Închiderii Minelor de Cãrbune Necompetitive si pentru încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.N.I.M.V.J. S.A. aprobat pentru anul 2016 numãrul de persoane ce vor fi disponibilizate este de 250, în douã etape.

În prima etapã – 155 salariati si va avea loc în termen de 90 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a proiectului de act normativ prevãzutã la art. 2 din O.U.G. nr. 36/2013, estimat – începând cu data de 1 august 2016; În a doua etapã 95 salariati si va avea loc în perioada octombrie – decembrie 2016. Aceastã mãsurã a fost luatã pentru a putea asigura plata salariilor si a achizitionãrii materialelor necesare desfãsurãrii în conditii normale a procesului de productie si asigurarea securitãtii si sãnãtãtii în muncã a salariatilor. Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului S.A. va notifica Comisiei Europene modificãrile aduse Planului de închidere care au stat la baza acordãrii ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive aprobat prin Decizia 2010/787/UE”, se aratã în document. Astfel, s-a întocmit proiectul de Hotãrâre a Guvernului privind aprobarea unei sume din bugetul asigurãrilor pentru somaj pe anul 2016 ce ar urma sã se aloce pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului S.A.. Urmeazã însã ca actul sã fie aprobat de autoritãtile cu abilitãti în acest domeniu.

Monika BACIU