UPET: Aparatură modernă pentru laboratoare

U niversitatea din Petroșani achiziționează aparatură pentru a dota laboratoarele. Obiectul contractului îl reprezintă achiziția de dotări (aparatura
educationala) în cadrul proiectului ”Reabilitarea și dotarea Universității din Petroșani”. Contractul este împărțit în 10 loturi și are o valorea de 1.650.115 lei. 31 martie este data limită pentru depunerea ofertelor.

Universitatea din Petroşani are o lungă şi frumoasă tradiție, fiind
continuatoarea Institutului de Mine, care a funcţionat în București peste 80 de ani, iar din anul universitar 1957 – 1958 a funcţionat la Petroşani. Doar câteva universităţi se pot mândri cu o asemenea descendenţă atestată prin decretul
domnitorului A.I. Cuza din 1864 de înființare a ,,Scoalei de Ponți și Șosele, Mine şi Arhitectură”. După anul 1990, prin diversificarea domeniilor şi specializărilor universitare, Institutul de Mine din Petroșani a devenit Universitatea Tehnică (1991) și apoi Universitatea din Petroșani (1995). Având drept fundament această puternică tradiție universitară şi prestigiul de care se bucură în ţară şi în străinătate, Universitatea din Petroșani asigură astăzi condițiile necesare pentru ca studenții săi să dobândească o înaltă calificare în multe şi variate domenii, pregătirea desfăşurându-se la toate formele de învățământ. Formarea profesională a specialiștilor se realizează în cadrul a trei facultăți: Facultatea de Mine, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică şi Facultatea de Științe.
Din anul 1948 şi până astăzi, la Universitatea din Petroșani au absolvit mii de ingineri, subingineri, economişti, sociologi, matematicieni, institutori etc. În Universitatea din Petroșani se pregătesc
peste 3200 de studenţi,
masteranzi și doctoranzi,
cu sprijinul unui
colectiv de peste 170 de cadre didactice. Universitatea din Petroşani își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, economice şi sociale, capabili de a
utiliza cunoştinţe ştiinţifice, tehnice şi cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic,
economic și social-cultural.
Contractul este finanțat din fonduri europene.
Monika BACIU