Universitatea din Petrosani, prezentã la cea mai mare expozitie educationalã din lume  desfãsuratã la Wasington

Universitatea din Petrosani a fost prezentã la cea mai mare expozitie educationalã a universitãtilor din întreaga lume, NAFSA 2019, care s-a desfãsurat la Washington.
La acest eveniment, România a avut un stand, iar pentru  Universitatea Petrosani aceastã participare a fost o premierã care poate deschide portile unor viitoare parteneriate încheiate cu institutii de învãtãmânt superior din afara Europei, având în vedere faptul cã  au fost nu mai putin de 10.000 de participanti, dintre care 24 din România.
”Noi cãutãm sã promovãm toate specializãrile uniersitãtii noastre atât în România, cât si pe plan international.  Am fost cu o colegã, d-na lector dr. Oana Rãvas, la Washington, la cea mai mare expozitie de prezentare a universitãtilor din întreaga lume, unde au fost 10.000 de  participanti. România a avut un stand separat, sub egida Ministerului Educatiei Nationale si Consiliului National al Rectorilor, unde au fost prezentate 24 de universitãti. A fost si Universitatea din Petrosani reprezentatã si acolo am avut plãcerea sã luãm contact cu o serie de universitãti din afara Europei, din Japonia, Koreea de Sud, China, Taiwan, India, America Latina – Peru, Chile, Argentina. De asemenea, cu universitãti din SUA si Canada, toate concurând la realizarea unor parteneriate care din  acest an pot fi finantate si pe programul Erasmus+, pe o linie K107, cu  posibilitatea de schimburi de studenti si cadre didactice cu aceste universitãti. Este o premierã si pentru universitatea noastrã si acum am început deja sã primim aceste acorduri prealabile de parteneriat, dupã care facem demersurile pentru finantarea Erasmus”, a declarat Rectorul Universitãtii Petrosani, prof.univ.dr.ing. Radu Mihai Sorin.

Advertisements